Księga Rodzaju 2:18-2:25 [chiazm]

Struktura: Księga Rodzaju 2:18-2:25 [chiazm]

A: OdpowiedniaRodzaju 2:18 oraz Rodzaju 2:24-25
B: UczyniłRodzaju 2:19 oraz Rodzaju 2:22
C: Nazwane przez człowiekaRodzaju 2:20 oraz Rodzaju 2:23
D: Kobieta wzięta z mężczyznyRodzaju 2:21

 A: Odpowiednia 
 B: Uczynił 
 C: Nazwane przez człowieka 
 D: Kobieta wzięta z mężczyzny 
 B: Uczynił 
 C: Nazwane przez człowieka 
 A: Odpowiednia 

Tabela szczegółowa: Księga Rodzaju 2:18-2:25 [chiazm]

A: Odpowiednia
Rodzaju 2:18
Czytaj treść
(18) PAN Bóg powiedział też: Niedobrze, by człowiek był sam; uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc.
B: Uczynił
Rodzaju 2:19(19)
Czytaj treść
I ukształtował PAN Bóg z ziemi wszelkie zwierzęta polne i wszelkie ptactwo niebieskie, i przyprowadził je do Adama, aby zobaczyć, jak je nazwie; a jak Adam nazwał każdą istotę żywą, taka była jej nazwa.
C: Nazwane przez człowieka
Rodzaju 2:20
Czytaj treść
(20) I Adam nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebieskiemu, i wszelkim zwierzętom polnym. Dla Adama jednak nie znalazła się pomoc odpowiednia dla niego.
D: Kobieta wzięta z mężczyzny
Rodzaju 2:21
Czytaj treść
(21) Wtedy PAN Bóg zesłał głęboki sen na Adama; a gdy zasnął, wyjął jedno z jego żeber i zapełnił ciałem miejsce po nim.
B: Uczynił
Rodzaju 2:22
Czytaj treść
(22) I z tego żebra, które PAN Bóg wyjął z Adama, utworzył kobietę i przyprowadził ją do Adama.
C: Nazwane przez człowieka
Rodzaju 2:23
Czytaj treść
(23) I Adam powiedział: To teraz jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała; dlatego będzie nazwana kobietą, bo z mężczyzny została wzięta.
A: Odpowiednia
Rodzaju 2:24-25
Czytaj treść
(24) Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą jednym ciałem. (25) I oboje, Adam i jego żona, byli nadzy, a nie wstydzili się.
Przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czytaj także: Księga Rodzaju 17:10 [komentarze]. Biblia po raz pierwszy o obrzezaniu

chiazmy w Biblii

chiazmy w Biblii

źródło: Pattersn of Life

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License