Księga Rodzaju 21:33-22:19. Ofiarowanie Izaaka [chiazm]

Jak widzimy w poniższym chiazmie, centralnym punktem w strukturze tekstu jest dialog między Ojcem i Synem, a tematem ofiara z baranka (zobacz inny tekst na temat podobieństw między ofiarą Jezusa a ofiarą Izaaka).

Struktura: Księga Rodzaju 21:33-22:19 [treść]

Księga Rodzaju 21:33-34

(33) Abraham zaś zasadził drzewa w  Beer-Szebie [A]  i wzywał tam imienia PANA, Boga wiecznego. (34) I Abraham gościł w ziemi Filistynów przez wiele dni.

Księga Rodzaju 22:1-19
Ofiarowanie Izaaka

Ofiarowanie Izaaka

(1) Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę i powiedział do niego: Abrahamie! A on odpowiedział: Oto jestem. (2) I Bóg powiedział: Weź teraz  swego syna, twego jedynego [B] , którego miłujesz, Izaaka, idź do  ziemi Moria [C]  i tam złóż go na ofiarę całopalną na jednej górze, o której ci powiem. (3)  Abraham [D] wstał więc wcześnie rano, osiodłał swego osła i wziął ze sobą dwóch służących i swego syna Izaaka, narąbał drew na  ofiarę całopalną [D] , wstał i poszedł na miejsce, o którym mu Bóg powiedział. (4) A trzeciego dnia  Abraham podniósł swe oczy i zobaczył [E]  z daleka to miejsce. (5) Wtedy Abraham powiedział do swoich służących: Zostańcie tu z osłem, a  ja i chłopiec [F]  pójdziemy tam, oddamy cześć Bogu i  wrócimy do was [F] . (6) Wziął więc Abraham  drwa [G]   na ofiarę całopalną i  włożył je na swego syna Izaaka [G] , a sam wziął do ręki ogień i nóż  i poszli (וַיֵּלְכוּ  – wajelehu – red.) obaj razem [H] . (7) I  Izaak [Ia]  powiedział do swego ojca Abrahama: Mój ojcze! A  on [Abraham – red.] [Ib]   odpowiedział: Oto jestem, mój synu. I  Izaak [Ia]  zapytał: Oto ogień i drwa, a gdzie jest  baranek na ofiarę całopalną [Ia] ? (8)  Abraham [Ib]  odpowiedział: Bóg sobie upatrzy  baranka na ofiarę całopalną [Ib] , mój synu.
 I szli (וַיֵּלְכוּ  – wajelehu – red.) obaj razem [H] . (9) A gdy przyszli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim  drwa [G] , związał  swego syna Izaaka i położył go [G]  na ołtarzu na  drwach [G] . (10) Potem Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. (11) Lecz Anioł PANA zawołał do niego z nieba: Abrahamie, Abrahamie! A on odpowiedział: Oto jestem. (12) Anioł powiedział: Nie   podnoś ręki na chłopca [F]  i nic mu nie czyń, bo teraz wiem, że boisz się Boga i nie odmówiłeś mi swego jedynego syna. (13) A  Abraham podniósł swe oczy i spojrzał [E] , a oto za nim baran zaplątał się rogami w zaroślach.  Abraham [D]  poszedł więc i wziął barana, i złożył go na  ofiarę całopalną [D]  zamiast swego syna. (14) I Abraham nadał  temu miejscu nazwę: PAN upatrzy (Jehowa-jire – red.) [C] . Dlatego po dziś dzień mówią: Na górze PANA będzie upatrzony. (15) Wtedy Anioł PANA ponownie zawołał z nieba na Abrahama: (16) Przysiągłem na siebie samego, mówi PAN: Ponieważ to uczyniłeś i nie odmówiłeś mi  swego syna, twego jedynego [B] ; (17) Błogosławiąc, będę ci błogosławić, a rozmnażając, rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza; a twoje potomstwo odziedziczy bramy swoich nieprzyjaciół. (18) I w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego że posłuchałeś mojego głosu. (19) Abraham wrócił więc do swoich służących i wstali, i wspólnie udali się do  Beer-Szeby [A] . Abraham bowiem mieszkał w  Beer-Szebie [A] .

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Struktura: Księga Rodzaju 21:33-22:19. Ofiarowanie Izaaka [chiazm]

 Uwaga: Chiazm jest bardzo obszerny – prosimy o skorzystanie z suwaka na dole tabeli, aby zobaczyć całość, rozciągającą się od partii tekstu „A” aż do „I” .

Ofiarowanie Izaaka [chiazm]

A: Beer-Szeba
Więcej:
(33) Abraham zaś zasadził drzewa w  Beer-Szebie  i wzywał tam imienia PANA, Boga wiecznego. (34) I Abraham gościł w ziemi Filistynów przez wiele dni.
B: swego syna, twego jedynego
Więcej:
(1) Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę i powiedział do niego: Abrahamie! A on odpowiedział: Oto jestem. (2) I Bóg powiedział: Weź teraz   swego syna, twego jedynego , którego miłujesz, Izaaka
C: ziemia Moria
Więcej:
(3) idź do  ziemi Moria  i tam złóż go na ofiarę całopalną na jednej górze, o której ci powiem.
D: Abraham i ofiara całopalna
Więcej:
(3)  Abraham   wstał więc wcześnie rano, osiodłał swego osła i wziął ze sobą dwóch służących i swego syna Izaaka, narąbał drew na  ofiarę całopalną , wstał i poszedł na miejsce, o którym mu Bóg powiedział.
E: Abraham podniósł swe oczy i zobaczył
Więcej:
(4) A trzeciego dnia  Abraham podniósł swe oczy i zobaczył [רָאָה – raa – hebr.]  z daleka to miejsce.
F: Abraham i chłopiec powrócą
Więcej:
(5) Wtedy Abraham powiedział do swoich służących: Zostańcie tu z osłem, a  ja i chłopiec  pójdziemy tam, oddamy cześć Bogu i  wrócimy do was. 
G: „drwa… włożył na swego syna Izaaka”
Więcej:
(6) Wziął więc Abraham  drwa  na ofiarę całopalną i  włożył je na swego syna Izaaka , a sam wziął do ręki ogień i nóż
H: „I (po)szli obaj razem” 
Więcej:
A  (6)   i poszli (וַיֵּלְכוּ  – wajelehu – red.) obaj razem. 
I: Abraham, Izaak (ojciec i syn) oraz ofiara całopalna
Więcej:
I (a)
(7) I  Izaak   powiedział do swego ojca Abrahama: Mój ojcze!
I (b)
A  on [red. Abraham]  odpowiedział: Oto jestem, mój synu.
I (a)
I  Izaak   zapytał: Oto ogień i drwa, a gdzie jest  baranek na ofiarę całopalną ?
I (b)
(8)  Abraham   odpowiedział: Bóg sobie upatrzy  baranka na ofiarę całopalną , mój synu.
H: „I (po)szli obaj razem”
Więcej:
(8)  I szli (וַיֵּלְכוּ  – wajelehu – red.) obaj razem. 
G: „drwa… włożył na swego syna Izaaka”
Więcej:
(9) A gdy przyszli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim  drwa , związał  swego syna Izaaka i położył  go na ołtarzu na  drwach .
F: Abraham nie podnosi ręki na chłopca
Więcej:
(10) Potem Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. (11) Lecz Anioł PANA zawołał do niego z nieba: Abrahamie, Abrahamie! A on odpowiedział: Oto jestem. (12) Anioł powiedział:  Nie podnoś ręki na chłopca  i nic mu nie czyń, bo teraz wiem, że boisz się Boga i nie odmówiłeś mi swego jedynego syna.
E: Abraham podniósł swe oczy i zobaczył 
Więcej:
A  Abraham podniósł swe oczy i spojrzał [רָאָה – raa – hebr.] , a oto za nim baran zaplątał się rogami w zaroślach.
D: Abraham i ofiara całopalna
Więcej:
(13)  Abraham   poszedł więc i wziął barana, i złożył go na  ofiarę całopalną  zamiast swego syna..
C: to miejsce – Jehowa-jire
Więcej:
(14) I Abraham nadał  temu miejscu nazwę: PAN upatrzy (Jehowa-jire – red.) . Dlatego po dziś dzień mówią: Na górze PANA będzie upatrzony.
B: swego syna, twego jedynego
Więcej:
(15) Wtedy Anioł PANA ponownie zawołał z nieba na Abrahama: (16) Przysiągłem na siebie samego, mówi PAN: Ponieważ to uczyniłeś i nie odmówiłeś mi  swego syna, twego jedynego ; (17) Błogosławiąc, będę ci błogosławić, a rozmnażając, rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza; a twoje potomstwo odziedziczy bramy swoich nieprzyjaciół. (18) I w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego że posłuchałeś mojego głosu.
A: Beer-Szeba
Więcej::
(19) Abraham wrócił więc do swoich służących i wstali, i wspólnie udali się do  Beer-Szeby . Abraham bowiem mieszkał w  Beer-Szebie .

źródło: Chiasmusxchange.com