Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Powtórzonego Prawa 2:1

Potem  zawróciliśmy  i wyruszyliśmy na pustynię, drogą w kierunku Morza Czerwonego, tak jak mi PAN powiedział, i przez wiele dni  krążyliśmy  dokoła góry Seir.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „zawróciliśmy…”  Powtórzonego Prawa 1:40; Liczb 14:25
 krążyliśmy  Powtórzonego Prawa 1:2; Liczb 21:4; Sędziów 11:18

Księga Powtórzonego Prawa 2:2

PAN powiedział do mnie:

Księga Powtórzonego Prawa 2:3

Dosyć krążyliście dokoła tej góry.
Skierujcie się na północ;

Księga Powtórzonego Prawa 2:4

 I rozkaż ludowi: Będziecie przechodzić przez granicę waszych braci, synów Ezawa, którzy mieszkają w Seirze.
Oni będą się was bać, lecz wy strzeżcie się bardzo.

Księga Powtórzonego Prawa 2:5

Nie prowokujcie ich, gdyż nie dam wam ich ziemi nawet na szerokość stopy, bo Ezawowi dałem w posiadanie górę Seir.

Księga Powtórzonego Prawa 2:6

Żywność będziecie kupowali od nich za pieniądze, abyście mieli co jeść; także wodę od nich będziecie kupować za pieniądze, abyście mieli co pić.

Księga Powtórzonego Prawa 2:7

 Gdyż PAN, twój Bóg, błogosławił cię w każdym dziele twoich rąk i znał twoją drogę na tej wielkiej pustyni.
Już przez czterdzieści lat PAN, twój Bóg, był z tobą, a niczego ci nie brakowało.

Księga Powtórzonego Prawa 2:7

Księga Powtórzonego Prawa 2:7

Księga Powtórzonego Prawa 2:8

Ominęliśmy więc naszych braci, synów Ezawa, mieszkających w Seirze, drogą równinną od Elat i od Esjon-Geber, po czym skręciliśmy i udaliśmy się w stronę pustyni Moabu.

Księga Powtórzonego Prawa 2:9

I PAN powiedział do mnie: Nie napadaj na Moabitów ani nie rozniecaj z nimi wojny, bo nie dam ci ich ziemi w posiadanie; Ar bowiem dałem w posiadanie synom Lota.

Księga Powtórzonego Prawa 2:10

Poprzednio mieszkali w niej Emici, lud potężny, liczny i wysoki jak Anakici;

Księga Powtórzonego Prawa 2:11

Uważano ich też za olbrzymów jak Anakitów, lecz Moabici nazywają ich Emitami.

Księga Powtórzonego Prawa 2:12

Przedtem w Seirze mieszkali również Choryci, ale synowie Ezawa wypędzili ich i wyniszczyli przed sobą, po czym zamieszkali na ich miejscu, jak uczynił Izrael w ziemi swego posiadania, którą dał im PAN.

Księga Powtórzonego Prawa 2:13

Wstańcie więc i przeprawcie się przez potok Zered.
I przeprawiliśmy się przez potok Zered.

Księga Powtórzonego Prawa 2:14

A czas, który upłynął od naszego wyjścia z Kadesz-Barnea aż do przeprawienia się przez potok Zered, wynosił trzydzieści osiem lat, aż wyginęło z obozu całe pokolenie wojowników, tak jak im to PAN poprzysiągł.

Księga Powtórzonego Prawa 2:15

Ręka PANA bowiem zaciążyła nad nimi, aby wyniszczyć ich z obozu, aż wyginęli.

Księga Powtórzonego Prawa 2:16

A gdy wszyscy wojownicy spośród ludu wyginęli i umarli;

Księga Powtórzonego Prawa 2:17

PAN przemówił do mnie:

Księga Powtórzonego Prawa 2:18

Dziś przejdziesz przez Ar, granicę Moabu;

Księga Powtórzonego Prawa 2:19

I zbliżysz się do synów Ammona; nie napadaj na nich i nie rozniecaj z nimi wojny, bo nie dam ci w posiadanie ziemi synów Ammona, dałem ją bowiem w posiadanie synom Lota.

Księga Powtórzonego Prawa 2:20

(Także i tę ziemię uważano za ziemię olbrzymów.
Olbrzymi mieszkali w niej wcześniej, a Ammonici nazywają ich Zamzummitami;

Księga Powtórzonego Prawa 2:21

 Lud potężny, liczny i wysoki jak Anakici; lecz PAN wygubił ich przed nimi, a Ammonici ich wypędzili i zamieszkali na ich miejscu;

Księga Powtórzonego Prawa 2:22

Podobnie jak uczynił synom Ezawa mieszkającym w Seirze, przed którymi wytracił Chorytów; i wypędzili ich, i zamieszkali na ich miejscu aż do dziś.

Księga Powtórzonego Prawa 2:23

Także Awwitów, którzy mieszkali w Chazerim aż do Gazy, wytracili Kaftoryci, którzy wyszli z Kaftor, i zamieszkali na ich miejscu).

Księga Powtórzonego Prawa 2:24

Wstańcie więc, wyruszcie i przeprawcie się przez rzekę Arnon.
Oto daję w twoje ręce Sichona, króla Cheszbonu, Amorytę, oraz jego ziemię.
Zacznij ją zajmować i rozpocznij z nim wojnę.

Księga Powtórzonego Prawa 2:25

Od dziś zacznę wzbudzać strach i lęk przed tobą wśród narodów, które są pod całym niebem; kiedy usłyszą wieść o tobie, będą drżeć i będą się ciebie lękać.

Księga Powtórzonego Prawa 2:26

Wysłałem więc posłańców z pustyni Kedemot do Sichona, króla Cheszbonu, ze słowami pokoju:

Księga Powtórzonego Prawa 2:27

Pozwól mi przejść przez twoją ziemię.
Pójdę tylko drogą, nie zboczę ani na prawo, ani na lewo.

Księga Powtórzonego Prawa 2:28

Sprzedasz mi za pieniądze żywność, abym mógł się pożywić; wody także za pieniądze mi dasz, abym pił.
Tylko przejdę pieszo;

Księga Powtórzonego Prawa 2:29

Jak mi to uczynili synowie Ezawa, którzy mieszkają w Seirze, i Moabici, którzy mieszkają w Ar, aż się przeprawię przez Jordan, do ziemi, którą daje nam PAN, nasz Bóg.

Księga Powtórzonego Prawa 2:30

Lecz Sichon, król Cheszbonu, nie pozwolił nam przejść przez swoją ziemię, gdyż PAN, twój Bóg, zatwardził jego ducha i uczynił jego serce uparte, aby go wydać w twoje ręce, jak to dzisiaj widzisz.

Księga Powtórzonego Prawa 2:31

 Wtedy PAN powiedział do mnie: Oto zacząłem już wydawać ci Sichona i jego ziemię.
Zacznij ją zajmować, abyś odziedziczył jego ziemię.

Księga Powtórzonego Prawa 2:32

Wtedy Sichon wyruszył przeciwko nam, on i cały jego lud, aby zmierzyć się z nami w bitwie w Jahaz;

Księga Powtórzonego Prawa 2:33

Lecz PAN, nasz Bóg, wydał go nam i pobiliśmy go, jego synów i cały jego lud.

Księga Powtórzonego Prawa 2:34

I zdobyliśmy w tym czasie wszystkie jego miasta, i zniszczyliśmy doszczętnie we wszystkich miastach mężczyzn, kobiety i dzieci; nie pozostawiliśmy spośród nich nikogo.

Księga Powtórzonego Prawa 2:35

Tylko bydło zagarnęliśmy dla siebie i łupy z miast, które zdobyliśmy.

Księga Powtórzonego Prawa 2:36

Od Aroeru, leżącego nad brzegiem rzeki Arnon, i od miasta położonego w dolinie aż do Gileadu nie było miasta nie do zdobycia; wszystkie wydał nam PAN, nasz Bóg.

Księga Powtórzonego Prawa 2:37

Tylko do ziemi synów Ammona nie zbliżyłeś się, do żadnego miejsca na brzegu rzeki Jabbok ani do miast w górach, ani do żadnych miejsc, których PAN, nasz Bóg, nam zabronił.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj