Księga Liczb 29:1

Pierwszego dnia siódmego miesiąca będziecie mieli święte zgromadzenie; nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy.
Będzie to dla was dzień wesołego trąbienia.

Księga Liczb 29:2

 I złożycie jako całopalenie, na miłą woń dla PANA, jednego młodego cielca, jednego barana oraz siedem rocznych baranków bez skazy; 
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 cały werset  Liczb 29:8; Liczb 29:36; Liczb 28:19; Liczb 28:27; Hebrajczyków 10:10-14

Księga Liczb 29:3

A ich ofiarą pokarmową z mąki pszennej zmieszanej z oliwą będzie: trzy dziesiąte efy na cielca, dwie dziesiąte części na barana;

Księga Liczb 29:4

I jedna dziesiąta na każdego baranka z tych siedmiu baranków;

Księga Liczb 29:5

Oraz jednego kozła z kóz jako ofiarę za grzech, by dokonać za was przebłagania;

Księga Liczb 29:6

Oprócz comiesięcznego całopalenia i jego ofiary pokarmowej, oprócz nieustannego całopalenia i jego ofiary pokarmowej oraz ich ofiar z płynów, zgodnie z ich przepisem, na miłą woń; będzie to ofiara spalana dla PANA.

Księga Liczb 29:1-6

Księga Liczb 29:1-6

Księga Liczb 29:7

Dziesiątego dnia tego siódmego miesiąca będziecie mieć święte zgromadzenie i będziecie trapić swoje dusze.
Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy.

Księga Liczb 29:8

I złożycie PANU całopalenie, na miłą woń, jednego młodego cielca, jednego barana i siedem rocznych baranków.
Mają być bez skazy.

Księga Liczb 29:9

A ich ofiarą pokarmową z mąki pszennej zmieszanej z oliwą będzie: trzy dziesiąte efy na cielca, dwie dziesiąte na barana;

Księga Liczb 29:10

I jedna dziesiąta na każdego baranka z tych siedmiu baranków;

Księga Liczb 29:11

Oraz jednego kozła z kóz na ofiarę za grzech oprócz ofiary za grzech na przebłaganie i oprócz nieustannego całopalenia i jego ofiary pokarmowej oraz ich ofiar z płynów.

Księga Liczb 29:12

A piętnastego dnia tego siódmego miesiąca będziecie mieć święte zgromadzenie.
Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy, lecz będziecie obchodzić święto dla PANA przez siedem dni.

Księga Liczb 29:13

I złożycie całopalenie jako ofiarę spalaną, na miłą woń dla PANA, trzynaście młodych cielców, dwa barany i czternaście rocznych baranków.
Mają być bez skazy.

Księga Liczb 29:14

A ich ofiarą pokarmową z mąki pszennej zmieszanej z oliwą będzie: trzy dziesiąte efy na każdego cielca z tych trzynastu cielców i dwie dziesiąte na każdego barana z tych dwóch baranów;

Księga Liczb 29:15

I jedna dziesiąta na każdego baranka z tych czternastu baranków;

Księga Liczb 29:16

Oraz jednego kozła z kóz na ofiarę za grzech oprócz nieustannego całopalenia, jego ofiary pokarmowej i jego ofiary z płynów.

Księga Liczb 29:17

A drugiego dnia złożycie dwanaście młodych cielców, dwa barany, czternaście rocznych baranków bez skazy;

Księga Liczb 29:18

I ich ofiarę pokarmową, i ich ofiary z płynów do każdego cielca, do każdego barana i do każdego baranka, według ich liczby i według ich przepisów;

Księga Liczb 29:19

Oraz jednego kozła z kóz na ofiarę za grzech, oprócz nieustannego całopalenia, jego ofiary pokarmowej i ich ofiar z płynów.

Księga Liczb 29:20

A trzeciego dnia złożycie jedenaście cielców, dwa barany, czternaście rocznych baranków bez skazy;

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Liczb 29:21

 I ich ofiarę pokarmową, i ich ofiary z płynów do każdego cielca, do każdego barana i do każdego baranka, według ich liczby i według ich przepisów;

Księga Liczb 29:22

Oraz jednego kozła na ofiarę za grzech oprócz nieustannego całopalenia, jego ofiary pokarmowej i jego ofiary z płynów.

Księga Liczb 29:23

A czwartego dnia złożycie dziesięć cielców, dwa barany, czternaście rocznych baranków bez skazy;

Księga Liczb 29:24

 Ich ofiarę pokarmową i ich ofiary z płynów do każdego cielca, do każdego barana i do każdego baranka, według ich liczby i według ich przepisów;

Księga Liczb 29:25

Oraz jednego kozła z kóz na ofiarę za grzech oprócz nieustannego całopalenia, jego ofiary pokarmowej i jego ofiary z płynów.

Księga Liczb 29:26

A piątego dnia złożycie dziewięć cielców, dwa barany, czternaście rocznych baranków bez skazy;

Księga Liczb 29:27

I ich ofiarę pokarmową, i ich ofiary z płynów do każdego cielca, do każdego barana i do każdego baranka, według ich liczby i według ich przepisów;

Księga Liczb 29:28

Oraz jednego kozła na ofiarę za grzech oprócz nieustannego całopalenia, jego ofiary pokarmowej i jego ofiary z płynów.

Księga Liczb 29:29

A szóstego dnia złożycie osiem cielców, dwa barany, czternaście rocznych baranków bez skazy;

Księga Liczb 29:30

 I ich ofiarę pokarmową, i ich ofiary z płynów do każdego cielca, do każdego barana i do każdego baranka, według ich liczby i według ich przepisów;

Księga Liczb 29:31

Oraz jednego kozła na ofiarę za grzech oprócz nieustannego całopalenia, jego ofiary pokarmowej i jego ofiar z płynów.

Księga Liczb 29:32

A siódmego dnia złożycie siedem cielców, dwa barany, czternaście rocznych baranków bez skazy;

Księga Liczb 29:33

I ich ofiarę pokarmową, i ich ofiary z płynów do każdego cielca, do każdego barana i do każdego baranka, według ich liczby i według ich przepisów;

Księga Liczb 29:34

Oraz jednego kozła na ofiarę za grzech oprócz nieustannego całopalenia, jego ofiary pokarmowej i jego ofiary z płynów.

Księga Liczb 29:35

A ósmego dnia będziecie mieli uroczyste święto.
Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy.

Księga Liczb 29:36

Złożycie całopalenie jako ofiarę spalaną, na miłą woń dla PANA, jednego cielca, jednego barana, siedem rocznych baranków bez skazy;

Księga Liczb 29:37

Ich ofiarę pokarmową i ich ofiary z płynów do cielca, do barana i do każdego baranka, według ich liczby i według ich przepisów;

Księga Liczb 29:38

Oraz jednego kozła na ofiarę za grzech oprócz nieustannego całopalenia, jego ofiary pokarmowej i jego ofiary z płynów.

Księga Liczb 29:39

To wszystko będziecie składać PANU podczas waszych uroczystych świąt oprócz waszych ślubów i dobrowolnych ofiar na wasze całopalenia, na wasze ofiary pokarmowe, na wasze ofiary z płynów i na wasze ofiary pojednawcze.

Księga Liczb 29:40

I Mojżesz powiedział synom Izraela wszystko, co PAN mu rozkazał.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj