Księga Liczb 25:1

Potem Izrael zamieszkał w  Szittim  i  lud  zaczął uprawiać nierząd z córkami Moabu.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 Szittim  Liczb 33:49; Jozuego 2:1; Jozuego 3:1; Micheasza 6:5
 lud  Liczb 31:15,16; Kaznodziei 7:26; 1 Koryntian 10:8
Powiązane artykuły * Kto stworzył wszechświat?

Księga Liczb 25:2

One zapraszały lud do ofiar swoich bogów.
A lud jadł i oddawał pokłon ich bogom.

Księga Liczb 25:2

Księga Liczb 25:2

Księga Liczb 25:3

I Izrael przyłączył się do Baal-Peora, i PAN bardzo rozgniewał się na Izraela.

Księga Liczb 25:4

Wtedy PAN powiedział do Mojżesza: Zbierz wszystkich naczelników ludu i powieś ich przed PANEM na słońcu, aby zapalczywość gniewu PANA odwróciła się od Izraela.

Księga Liczb 25:5

Mojżesz powiedział więc do sędziów Izraela: Niech każdy z was zabije swoich ludzi, którzy przyłączyli się do Baal-Peora.

Księga Liczb 25:6

A oto jeden z synów Izraela przyszedł i przyprowadził do swoich braci Midianitkę na oczach Mojżesza i na oczach całego zgromadzenia synów Izraela, którzy płakali przed wejściem do Namiotu Zgromadzenia.

Księga Liczb 25:7

Gdy zobaczył to Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, kapłana, wstał spośród zgromadzenia i wziął do ręki oszczep.

Księga Liczb 25:8

I poszedł za tym Izraelitą do namiotu, przebił oboje, tego Izraelitę oraz kobietę przez jej podbrzusze.
I plaga wśród synów Izraela została powstrzymana.

Księga Liczb 25:9

A tych, którzy umarli od tej plagi, było dwadzieścia cztery tysiące.

Księga Liczb 25:10

Potem PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 25:11

Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, kapłana, odwrócił mój gniew od synów Izraela, gdyż okazał wśród nich gorliwość ze względu na mnie, tak że nie wytraciłem synów Izraela w mojej zazdrości.

Księga Liczb 25:12

Dlatego powiedz mu: Oto zawieram z nim moje przymierze pokoju;

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Liczb 25:13

Będzie to dla niego i dla jego potomstwa po nim przymierze wiecznego kapłaństwa, ponieważ okazał gorliwość o swego Boga i dokonał przebłagania za synów Izraela.

Księga Liczb 25:14

A imię tego Izraelity, który został zabity wraz z Midianitką, było Zimri; był to syn Salu, naczelnika domu swego ojca, z pokolenia Symeona.

Księga Liczb 25:15

Imię zabitej Midianitki było Kozbi, była to córka Sura, naczelnika w swoim narodzie i w domu swego ojca w Midianie.

Księga Liczb 25:16

I PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 25:17

Odnoście się wrogo do Midianitów i pobijcie ich;

Księga Liczb 25:18

Ponieważ oni odnosili się wrogo do was przez swoje podstępy, a podeszli was przez Baal-Peora i przez ich siostrę Kozbi, córkę księcia Midianu, która została zabita w dniu plagi z powodu Peora.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj