Księga Kapłańska 4:1

I PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Kapłańska 4:2

Przemów do synów Izraela i powiedz im: Gdyby ktoś zgrzeszył nieświadomie przeciw któremuś z przykazań PANA i zrobił coś, czego nie wolno robić, i przekroczyłby jedno z nich:

Księga Kapłańska 4:3

Jeśli to namaszczony kapłan zgrzeszył jak ktoś z ludu, niech złoży PANU za swój grzech, którego się dopuścił, młodego cielca bez skazy jako ofiarę za grzech.

Księga Kapłańska 4:4

I przyprowadzi tego cielca przed wejście do Namiotu Zgromadzenia przed PANA, położy rękę na głowie tego cielca i zabije go przed PANEM.

Księga Kapłańska 4:5

I namaszczony kapłan weźmie nieco krwi tego cielca, i wniesie ją do Namiotu Zgromadzenia.

Księga Kapłańska 4:6

Potem kapłan umoczy swój palec we krwi i siedem razy pokropi tą krwią przed PANEM, przed zasłoną Miejsca Świętego.

Księga Kapłańska 4:7

I kapłan pomaże tą krwią rogi ołtarza wonnego kadzidła, który jest przed PANEM w Namiocie Zgromadzenia; resztę zaś krwi tego cielca wyleje u podstawy ołtarza całopalenia, który jest przy wejściu do Namiotu Zgromadzenia.

Księga Kapłańska 4:8

A cały tłuszcz wyjmie z cielca na ofiarę za grzech: tłuszcz okrywający wnętrzności i cały tłuszcz, który jest na wnętrznościach;

Księga Kapłańska 4:9

Obie nerki z tłuszczem, który jest na nich i na lędźwiach, i płat tłuszczu na wątrobie, który oddzieli wraz z nerkami;

Księga Kapłańska 4:10

Tak jak wyjmuje się go z cielca ofiary pojednawczej.
I kapłan spali to na ołtarzu całopalenia.

Księga Kapłańska 4:11

Skórę zaś tego cielca i całe jego mięso wraz z głową i nogami, jego wnętrzności i odchody;

Księga Kapłańska 4:12

A więc całego cielca, wyniesie poza obóz na miejsce czyste, gdzie wysypuje się popiół, i spali go na drwach, na ogniu.
Będzie spalony tam, gdzie wysypują popiół.

Księga Kapłańska 4:13

Gdyby całe zgromadzenie Izraela zgrzeszyło nieświadomie, a sprawa była ukryta przed oczami zgromadzenia, i uczynili coś przeciw któremuś z przykazań PANA, czego nie wolno czynić, i w ten sposób zawinili;

Księga Kapłańska 4:14

Kiedy grzech, którego się dopuścili, wyjdzie na jaw, wtedy zgromadzenie złoży młodego cielca jako ofiarę za grzech i przyprowadzi go przed Namiot Zgromadzenia;

Księga Kapłańska 4:15

A starsi zgromadzenia włożą ręce na głowę cielca przed PANEM.
I zabiją tego cielca przed PANEM.

Księga Kapłańska 4:16

Wtedy namaszczony kapłan wniesie nieco krwi cielca do Namiotu Zgromadzenia.

Księga Kapłańska 4:17

I kapłan umoczy swój palec w tej krwi, i pokropi nią siedem razy przed PANEM, przed zasłoną.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Kapłańska 4:18

Potem pomaże tą krwią rogi ołtarza, który jest przed PANEM w Namiocie Zgromadzenia; resztę zaś krwi wyleje u podstawy ołtarza całopalenia, który jest przy wejściu do Namiotu Zgromadzenia.

Księga Kapłańska 4:19

Cały tłuszcz wyjmie z niego i spali na ołtarzu.

Księga Kapłańska 4:20

I postąpi z tym cielcem tak samo jak postąpił z cielcem złożonym za grzech; tak właśnie z nim postąpi.
W ten sposób kapłan dokona za nich przebłagania i będzie im przebaczone.

Księga Kapłańska 4:21

Potem wyniesie tego cielca poza obóz i spali go, tak jak spalił pierwszego cielca.
To jest ofiara za grzech zgromadzenia.

Księga Kapłańska 4:22

Gdyby przełożony ludu zgrzeszył nieświadomie i przekroczył jedno z przykazań PANA, swego Boga, czyniąc coś, czego nie wolno czynić, i w ten sposób zawinił;

Księga Kapłańska 4:23

Lub gdyby uświadomił sobie swój grzech, który popełnił, to przyprowadzi na ofiarę kozła z kóz, samca bez skazy;

Księga Kapłańska 4:24

Położy rękę na głowie tego kozła i zabije go na tym miejscu, gdzie się zabija ofiary całopalne przed PANEM.
To jest ofiara za grzech.

Księga Kapłańska 4:25

I kapłan weźmie na palec nieco krwi ofiary za grzech, i pomaże rogi ołtarza całopalenia, a resztę krwi wyleje u podstawy ołtarza całopalenia.

Księga Kapłańska 4:26

Cały zaś jego tłuszcz spali na ołtarzu, tak jak tłuszcz ofiary pojednawczej.
W ten sposób kapłan dokona za niego przebłagania za jego grzech i będzie mu przebaczony.

Księga Kapłańska 4:27

Gdyby ktoś spośród ludu zgrzeszył nieświadomie i przekroczył jedno z przykazań PANA, czyniąc coś, czego nie wolno czynić, i w ten sposób zawinił;

Księga Kapłańska 4:28

Lub gdyby uświadomił sobie swój grzech, który popełnił, to przyprowadzi na ofiarę kozę z kóz, samicę bez skazy, za swój grzech, którego się dopuścił.

Księga Kapłańska 4:29

Potem położy rękę na głowie tej ofiary za grzech i zabije ją na miejscu ofiar całopalnych.

Księga Kapłańska 4:30

Kapłan zaś weźmie na palec nieco jej krwi i pomaże rogi ołtarza całopalenia, a resztę krwi wyleje u podstawy ołtarza.

Księga Kapłańska 4:31

Cały jej tłuszcz oddzieli – tak jak oddziela się tłuszcz z ofiary pojednawczej – i kapłan spali to na ołtarzu na miłą woń dla PANA.
Tak kapłan dokona przebłagania za niego i będzie mu przebaczone.

Księga Kapłańska 4:32

A jeśli przyprowadzi owcę na ofiarę za grzech, niech przyprowadzi samicę bez skazy.

Księga Kapłańska 4:33

I położy rękę na głowie tej ofiary za grzech, i zabije ją jako ofiarę za grzech na tym miejscu, gdzie się zabija ofiary całopalne.

Księga Kapłańska 4:34

Potem kapłan weźmie na palec nieco krwi ofiary za grzech i pomaże rogi ołtarza całopalenia, a resztę krwi wyleje u podstawy ołtarza.

Księga Kapłańska 4:35

I cały jej tłuszcz oddzieli – tak jak oddziela się tłuszcz z owcy ofiary pojednawczej – i kapłan spali to na ołtarzu, na ofiarach całopalnych dla PANA.
W ten sposób kapłan dokona za niego przebłagania za jego grzech, którego się dopuścił, i będzie mu przebaczony.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj