(4) Tak mówi Jahwe do domu Izraela: Szukajcie Mnie, a żyć będziecie.

(5) Nie szukajcie zaś Betel i do Gilgal nie chodźcie! I Beer-Szeby nie odwiedzajcie! Albowiem Gilgal pójdzie do niewoli, a Betel zniknie.

(6) Szukajcie Jahwe, a żyć będziecie! Gdyż inaczej nawiedzi On jak ogień dom Józefa i strawi go. Nikt nie będzie mógł zagasić ognia w Betel.

Biblia Tysiąclecia II

Księga Amosa 5:4-6 [chiazm]

[A] Tak mówi Jahwe do domu Izraela
[B] Szukajcie Mnie, a żyć będziecie
[C] Nie szukajcie zaś Betel
[D] i do Gilgal nie chodźcie
[X] I Beer-Szeby nie odwiedzajcie!
[C] Albowiem Gilgal pójdzie do niewoli,
[C]Betel zniknie.
[B] Szukajcie Jahwe, a żyć będziecie!
[A] Gdyż inaczej nawiedzi On jak ogień dom Józefa i strawi go.

źródło: Chiasmusxchange.com