Krystyna Prońko i Psalm 47

Psalm 47 w niesamowitym wykonaniu. Krystyna Prońko [Wikipedia] w Klubie „Pokład” wspólnie z towarzyszącymi muzykami zagrała świetny koncert, a zaczęła od brawurowego wykonania Psalmu 47.

Krystyna Prońko i Psalm 47 [nagranie]

Krystyna Prońko i Psalm 47

Krystyna Prońko i Psalm 47

Krystyna Prońko i Psalm 47 [tekst]

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
wykrzykujcie Bogu radosnym głosem!

Bo PAN najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
On nam poddaje narody
i ludy rzuca pod nasze stopy.

Wybiera nam na dziedzictwo
chlubę Jakuba, którego miłuje.
Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków,
Pan przy dźwięku trąby.

Śpiewajcie PANU naszemu,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie i klaszczcie.

Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn Mu zaśpiewajcie.
Bóg króluje nad narodami,
On zasiada na swym świętym tronie.
Połączyli się władcy narodów
z ludem Boga Abrahama.

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
wykrzykujcie Bogu radosnym głosem!

Wybiera nam na dziedzictwo
chlubę Jakuba, którego miłuje.

Śpiewajcie PANU naszemu,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie i klaszczcie.

Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków,
Pan przy dźwięku trąby.

Czytaj więcej: Księga Psalmów 117 z komentarzem. ,,Wielkie jest bowiem jego miłosierdzie nad nami…”