W pierwszym z cyklu wykładów zajęliśmy się przedstawieniem Boga i tego, kim jest. Zachęcamy do odsłuchania prelekcji, starającej się odpowiedzieć na pytania, które zadawała sobie ludzkość od wieków. Co mówi na ten temat Biblia? Czy Bóg może stać się człowiekiem? Na to pytanie chrześcijaństwo dało odpowiedź twierdzącą. A jak jest w rzeczywistości?

Po półgodzinnej prelekcji odbyła się dyskusja, w której głównym tematem było to, czy Boga można zobaczyć. Jak należy interpretować przykłady ze Starego Testamentu, gdzie czytamy o ludziach takich jak Mojżesz, widzących Boga, a jednocześnie czytelne deklaracje, że Boga nie można zobaczyć.