Menu

Wybór redakcji

Słowo na dziś

„Słowo na dziś” to kategoria, w której zamieszczamy fragmenty książek bądź archiwalne artykuły z literatury chrystadelfian, celem zbudowania wszystkich tych, którzy czują się częścią ogólnoświatowej wspólnoty wierzących w nadzieję, którą Bóg zostawił nam w swoim Słowie.