List do Hebrajczyków 2:17

List do Hebrajczyków 2:17: treść wersetu

Jezus Chrystus jako pośrednik. List do Hebrajczyków 2:17

Jezus Chrystus jako pośrednik. List do Hebrajczyków 2:17

Biblia Ewangeliczna (Przekład literacki): Dlatego musiał we wszystkim stać się podobny do braci, aby być miłosiernym i wiernym arcykapłanem w sprawach dotyczących Boga, dla przebłagania za grzechy ludu.

Biblia Paulistów: Toteż musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stać się miłosiernym, a zarazem wiarygodnym wobec Boga najwyższym kapłanem, który zgładzi grzechy ludu.

List do Hebrajczyków 2:17

Jezus Chrystus jako pośrednik

Powyższe słowa pokazują, dlaczego Jezus Chrystus jest pośrednikiem Boga dla ludzi – bo nikt inny, ale właśnie on potrafi współczuć we wszystkim tym, co trapi ludzkość. W sercu człowieka istnieje potrzeba posiadania takiego właśnie pośrednika między nimi a Bogiem, dlatego ludzie zazwyczaj w tej roli obsadzali zmarłych przodków, do których występowano o wstawiennictwo (w katolicyzmie istnieją święci, specjalnym kultem otaczana jest również matka Mesjasza, Maria). Co ciekawe, podobna funkcja również pojawia się w Islamie.

Emāmzāda (imamzadeh) to syn, córka lub potomek Emāma (a więc potomek Fatimy, córki Mahometa, oraz Alego). Tak jego kult zostaje opisany w jednej z publikacji:

Grobowce emāmzādy znajdują się w wielu irańskich wioskach i miasteczkach i są odwiedzane przez wiernych, którzy zwracają się do emāmzādy o pomoc lub wstawiennictwo, albo ustnie, albo też na piśmie – na kawałku papieru lub materiału zwanym dachil. […] niektóre świątynie mogły być grobowcami lokalnych świętych lub czcicieli sufickich. W większości przypadków, nie ma informacji o życiu, nie mówiąc już o genealogiach czczonych osób; niemniej jednak powszechnie uważa się, że wszyscy są potomkami Emāmów. 1

Czytaj także: Za kogo uważano Jezusa Chrystusa. Książka „Historia Skażenia Chrześcijaństwa”

Chrześcijaństwo odpowiada na wołanie serca człowieka, bo Zbawiciel, którego posłał Bóg, w przeciwieństwie do tych otaczanych kultem w innych religiach, zmartwychwstał i żyje na zawsze, dając taką możliwość wszystkim tym, którzy w niego uwierzą.

Artykuł jest wciąż rozbudowywany. Aby przeczytać więcej, zapraszamy do odwiedzin w przyszłości

 

  1. Ali Dashti, „Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohamad