Jezus a trójca. Redefinicja Boga Chrystusa

Dla Chrystusa był jeden Bóg i tym Bogiem nie był on sam. „Pan, Bóg nasz, Pan jest jeden” – to credo Jezusa uległo redefinicji, kiedy „jeden” przestało oznaczać „jeden”, tylko kolektywną jedność złożoną najpierw z dwóch, a potem z trzech boskich osób. Przyznaje to katolicki teolog Raymond Brown, który w artykule „Czy Jezus wiedział, że jest Bogiem” zawarł następującą myśl:

Jezus a trójca. Redefinicja Boga Chrystusa

Jezus a trójca. Redefinicja Boga Chrystusa

To chrześcijanie, w swoim szacunku dla Jezusa i ocenie jego osoby,  zaczęli rozszerzać  termin „Bóg”, aby mógł odnosić się nie tylko do Ojca w niebie, ale także do Syna na ziemi.

Raymond Brown, “Did Jesus Know He Was God,” Biblical Theology Bulletin, 1985 r., t. 15 n. 2, s. 77)

Kolektywna jedność nie była częścią oryginalnej ewangelii głoszonej poganom. Nadzieja zmartwychwstania, potrzeba chrztu, ale nie redefinicja Boga. Dla autorów Biblii Bóg pozostawał ten sam: nieśmiertelny, nie widziany przez ludzi i jeden w prawdziwym sensie tego słowa.

A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen (1 Tymoteusza 1:17, B. Warszawska)

Jezus nie był trynitarianinem. Dlaczego więc Ty jesteś?

 Jesteś w dziale Cytaty, gdzie prezentujemy jedynie krótkie fragmenty z prac naukowych, książek i wystąpień publicznych. Obszerniejsze opracowania znajdziesz np. w dziale „Pytania i odpowiedzi„