"Jeśli zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, każdy człowiek powinien..."

Stworzeni na obraz Boga – nasz obowiązek

Jeśli zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, każdy człowiek powinien stanowić przypomnienie Bożej obecności. Jeśli angażujemy się w akty przemocy i morderstwa, profanujemy podobieństwo do Boga

[oryginał: If we are created in the image of God, each human being should be a reminder of God’s presence. If we engage in acts of violence and murder, we are desecrating the divine likeness]

Susannah Heschel (profesor Jewish Studies w Eli M. Black w Dartmouth College)
książka „Moral Grandeur and Spiritual Audacity: Essays”

Czytaj także: Dlaczego Autor Księgi Rodzaju 1:26 posłużył się liczbą mnogą?