Spis treści

Jakub – brat Boga?

Jakub - brat Boga? Co mówi kościelna tradycja

Jakub – brat Boga? Co mówi kościelna tradycja

Doktryna Trójcy, zgodnie z którą Pan Jezus jest uznany za Boga, powoduje wiele niemożliwych do wyjaśnienia racjonalnie paradoksów. Spójrzmy na jeden: Jakub, popularnie zwany bratem Pańskim, w tradycji Kościoła Prawosławnego, bywa nazywany αδελφοθεος (adelfoteos), czyli dosłownie bratem… Boga!

Na oficjalnej stronie Kościoła Prawosławnego w USA czytamy o tym w artykule mu poświęconym. Oprócz tego, że nosił tytuł Brat Boga, zrodzony był z Najświętszej Teotokos (Bożej Rodzicielki) – tytuł ten odnosi się do Marii (Miriam), matki Pana Jezusa.

Jak zauważa Philip Schaff w swojej pracy „History of the Christian Church” (rozdział 4):

W Liturgii św. Jakuba brat Jezusa zostaje wyniesiony do godności „brata samego Boga”.

Dla wyjaśnienia: Liturgia Św. Jakuba jest uważana za najstarszą liturgię, która przetrwała od naszych czasów.

W samej Biblii takiego określenia oczywiście brak. Natomiast w Galacjan 1:19 apostoł Paweł mówił:

A spośród apostołów nie widziałem żadnego innego poza Jakubem, bratem Pana.

Zobacz także: Jakub w Biblii

To kolejny dowód na to, że wbrew niektórym pojawiającym się teoriom, Paweł uważał Pana Jezusa za człowieka, który miał jak najbardziej prawdziwego brata. Wpisanie w ten werset późniejszej teologii powoduje poważny dysonans , kiedy człowiek, jakkolwiek uważany za sprawiedliwego, zyskuje tytuł „brata Boga”.