Jedne [naczynia] służą do celów zaszczytnych, a drugie – pospolitych

2 List do Tymoteusza 2:20

Bóg użył kruka, ptaka uważanego w żydowskiej kulturze za nieczystego, by nakarmić proroka Eliasza w czasie klęski głodu. Biblijny Nehemiasz odbudował mury Jerozolimy dzięki materiałom dostarczonym przez pogańskiego króla.

Nie możemy ograniczać Boga. Czasami Bóg, by zatroszczyć się o nasze potrzeby, używa ludzi, których w innych okolicznościach byśmy unikali. Trzymając ich na dystans, tracimy błogosławieństwo, jakie dla nas przygotował. Uważaj na swoją skłonność do bycia wybiórczym, bo to może w końcu ci zaszkodzić! Nie unikniesz współpracy z trudnymi ludźmi. Bóg tak to zaplanował. Dlaczego? Bo wie, że przeciwności będą wzmacniały twój charakter.

Biblijny Dawid rozwinął w sobie umiejętność współpracy. Niewiele sytuacji bywa trudniejszych niż praca dla szefa zniewolonego złym duchem. Na początku Dawid cieszył się przychylnością króla Saula, jednak po pokonaniu Goliata Saul szukał okazji, by go zabić. Dawid nigdy nie zmienił swojej strategii. Pozostawał w pałacu Saula, ponieważ wiedział, że to jest jego przeznaczenie. A dzięki mądrości ostatecznie stał się właścicielem tego miejsca…

Boże zasady są ponadczasowe. Dawid nie ograniczał siebie ani też nie ograniczał działania Boga. Rozumiał, że ludzie dzielą się na dwie grupy:

(…) naczynia do celów zaszczytnych i naczynia do celów pospolitych

A Bóg używa obu. Dawid nie skupiał się na ludziach, nie był ani pod ich wrażeniem, ani też nie pozwalał im się terroryzować. Dzięki takiej postawie podarował innym wolność, by mogli zostać użyci przez Boga. Zatem naucz się współpracować z trudnymi ludźmi: dzisiaj twoim największym wyzwaniem może być osoba, która jutro wesprze cię i pobłogosławi.

źródło: Słowo na Dzisiaj (całość do pobrania TUTAJ)