Podczas wizyty w Anglii Erazm spędził trochę czas w domu Sir Tomasza More’a, zagorzałego papisty. W momencie odjazdu ,,Sir Tomasz pożyczył mu ulubionego konia, aby pojechał aż do wybrzeża morskiego, by następnie go zwrócił. Erazm, który polubił konia, zatrzymał go, co sprawiło, że Sir Tomasz zarzucił mu niedotrzymanie słowa, gdy wziął to, co nie było jego własnością. Erazm w odpowiedzi przesłał mu następujące strofy, które zawierają satyrę na wiarę jego przyjaciela w przeistoczenie (transsubstancjacja).

Mówisz: ciało Chrystusa jest w tym chlebie
Wierzymy jedynie, jest zatem prawdą
A więc jeśli chodzi o Twojego konia, jeśli tylko możesz,
Uwierz że jest obecnie w stajni

'That Christ’s body is in the bread, say you,
Only believe, 't is therefore true;
So of your horse, if you are able,
Only believe 't is in the stable.'”

za: The life of Erasmus (John Jortin)