„Ja jestem dziedzictwem Twoim…”

W czytaniu na dziś (3 kwietnia) znajduje się również Księga Liczb 18, gdzie w wersecie 20. zapisane zostały słowa Boga:

Rzekł Jahwe do Aarona: Nie będziesz miał dziedzictwa w ich kraju; nie otrzymasz również pośród nich żadnego przydziału ziemi; ja jestem częścią twoją i dziedzictwem twoim pośród synów Izraela (Liczb 18:20; BT II).

AW Tozer w swojej książce „The Pursuit of God” pisał:

Kiedy Pan podzielił Kanaan pomiędzy plemiona Izraela, Lewi nie otrzymał żadnego udział w tej ziemi. Bóg powiedział do niego po prostu: „Ja jestem częścią twoją i dziedzictwem twoim” i za sprawą tych słów uczynił go bogatszym niż wszyscy jego bracia, bogatszym niż wszyscy królowie i radżowie, którzy kiedykolwiek żyli na świecie. Otóż znajduje się tutaj duchowa zasada, zasada wciąż obowiązująca dla każdego kapłana Boga Najwyższego.

Człowiek, który ma Boga za swój skarb, posiada wszystko w Jednym. Można odmawiać mu posiadania wielu zwykłych skarbów, a nawet jeśli pozwoli mu się je mieć, radość z tego wynikająca będzie tak ograniczona, że nigdy nie będzie konieczna do jego szczęścia. Albo jeśli będzie musiał przyglądać się, jak traci jeden po drugim, prawie nie będzie miał poczucia straty, bo źródłem jego wszelkiej satysfakcji, wszelkiej przyjemności, wszelkiej radości jest Jeden, źródło wszystkich rzeczy. Cokolwiek może stracić, tak naprawdę nic nie stracił, ponieważ teraz ma wszystko w Jednym i ma to całkowicie słusznie, i na zawsze.

"Ja jestem dziedzictwem Twoim..." / Księga Liczb 18:20

„Ja jestem dziedzictwem Twoim…” / Księga Liczb 18:20