Imię Boże w Starym Testamencie: zmienione przez skrybów

Uwagi na marginesach tekstu biblijnego w tekście masoreckim (tzw. masora parva (łac. mała) lub marginalis) zawierają wzmianki o 141 miejscach, w których hebrajscy skrybowie (soferowie) zmienili imię Boże JHWH na Adonaj (Pan) lub Elohim (Bóg). Mimo tych zmian, tetragram (JHWH) występuje w Biblii 6828 razy (wg opracowania krytycznego Biblii hebrajskiej – Biblia Hebraica).

Wersety z zamienionym imieniem Bożym (JHWH) na Adonaj (Pan)

Porównaj:

B. Poznańska: W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana,  Jahwe , siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym. Kraj Jego szaty wypełnił Świątynię.

B. Lubelska: W roku śmierci króla Ozjasza widziałem  Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a treny jego [szaty] napełniały świątynię.

Pozostałe wersety:

 • Imię Boże w Starym Testamencie: zmienione przez skrybów

  Imię Boże w Starym Testamencie: zmienione przez skrybów

  Ks. Rodzaju 18:3, Ks. Rodzaju 18:27, Ks. Rodzaju 18:30, Ks. Rodzaju 18:32; Ks. Rodzaju 19:18; Ks. Rodzaju 20:4

 • Wyjścia 4:10, Wyjścia 4:13; Wyjścia 5:22; Wyjścia 15:17; Wyjścia 34:9.
 • Liczb 14:17
 • Jozuego 7:8.
 • Sędziów 6:15; 13:8.
 • 1 Królewska 3:10, 1 Królewska 3:15; 1 Królewska 22:6.
 • 2 Królewska 7:6; 2 Królewska 19:23.
 • Izajasza 3:17, Izajasza 3:18; Izajasza 4:4; Izajasza 6:1, Izajasza 6:8, Izajasza 6:11; Izajasza 7:14; Izajasza 8:7; Izajasza 9:8, Izajasza 9:17; Izajasza 10:12;
 • Izajasza 11:11; Izajasza 21:6, Izajasza 21:8, Izajasza 21:16; Izajasza 28:2; Izajasza 29:13; Izajasza 30:20; Izajasza 37:24; Izajasza 38:14, Izajasza 38:16; Izajasza 49:14
 • Ezechiela 18:25, Ezechiela 18:29; Ezechiela 21:13; Ezechiela 33:17, Ezechiela 33:29.
 • Amosa 5:16; Amosa 7:7, Amosa 7:8; Amosa 9:1.
 • Zachariasza 9:4.
 • Micheasza 1:2.
 • Malachiasza 1:12, 1:14.
 • Psalm 2:4; Psalm 16:2; Psalm 22:19, Psalm 22:30; Psalm 30:8; Psalm 35:3, Psalm 35:17, Psalm 35:22; Psalm 37:12; Psalm 38:9, Psalm 38:15, Psalm 38:22; Psalm 39:7; Psalm 40:17; Psalm 44:23; Psalm 51:15; Psalm 54:4; Psalm 55:9; Psalm 57:9; Psalm 59:11; Psalm 62:12; Psalm 66:18; Psalm 68:11, Psalm 68:17, Psalm 68:19, Psalm 68:22, Psalm 68:26, Psalm 68:32; Psalm 73:20; Psalm 77:2, Psalm 77:7; Psalm 78:65; Psalm 79:12; Psalm 86:3, Psalm 86:4, Psalm 86:5, Psalm 86:8, Psalm 86:9, Psalm 86:12, Psalm 86:15; Psalm 89:49, Psalm 89:50; Psalm 90:1, Psalm 90:17; Psalm 110:5; Psalm 130:2, Psalm 130:3, Psalm 130:6
 • Daniela 1:2; Daniela 9:3, Daniela 9:4, Daniela 9:7, Daniela 9:9, Daniela 9:15, Daniela 9:16, Daniela 9:17, Daniela 9:19.
 • Lamentacje 1:14, Lamentacje 1:15; Lamentacje 2:1, Lamentacje 2:2, Lamentacje 2:5, Lamentacje 2:7, Lamentacje 2:18, Lamentacje 2:19, Lamentacje 2:20; Lamentacje 3:31, Lamentacje 3:36, Lamentacje 3:37, Lamentacje 3:58.
 • Ezdrasza 10:3.
 • Nehemiasza 1:11; 4:14.
 • Hioba 28:28.

na podstawie: Christian David Ginsburg, The Massorah. Translated into English with a critical and exegetical commentary (tu lista online)

więcej o zmianach skrybów (soferim) tutaj

Tagi