G. K. Chesterton: argument przeciw ateizmowi

G. K. Chesterton: argument przeciw ateizmowi

G. K. Chesterton: argument przeciw ateizmowi

Załóżmy, że za wszechświatem nie stoi inteligencja, żaden twórczy umysł. W takim razie nikt nie zaprojektował mojego mózgu do myślenia. To po prostu atomy wewnątrz mojej czaszki, z przyczyn fizycznych lub chemicznych, układają się w określony sposób i to sprawia, że jako produkt uboczny odczuwam wrażenie, które nazywam myślą. Ale jeśli tak, jak mogę ufać, że moje myślenie jest prawdziwe? Tak jakby przewrócić dzbanek z mlekiem i mieć nadzieję, że otrzymamy mapę Londynu. A jeśli nie mogę zaufać swojemu własnemu myśleniu, to oczywiście nie mogę ufać argumentom prowadzącym do ateizmu, a zatem nie mam powodu, aby być ateistą lub kimkolwiek innym. Tak długo jak nie wierzę w Boga, nie mogę wierzyć w myślenie: tak więc nigdy nie mogę używać myślenia do niewiary w Boga.

Zobacz także: Czy Bóg jest okrutny?