Ezechiela 28:14

Od dnia kiedy byłeś stworzony, umieściłem cię wraz z cherubem na świętej górze Boga; narodziłeś się pośród ognistych kamieni.

Interlinearny
ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἐκτίσθης σὺ μετὰ τοῦ
aph hes hemeras ektiothes sy meta tou
od którego dnia byłeś stworzony ty z
χερούβ ἔθηκά σε ἐν ὄρει ἁγίῳ θεοῦ
cheroub etheka se en orei hagio Theou
cherubem umieściłem cię na górze świętej Boga
ἐγενήθης ἐν μέσῳ λίθων πυρίνων
egenethes en meso lithon pyrinon
byłeś zrodzony w pośród kamieni gonistych

Ezechiela 28:15

Zostałeś zrodzony bez skazy w tamtych twych dniach, od dnia, kiedy zostałeś stworzony – aż nieprawości zostały znalezione w Tobie

Interlinearny
ἐγενήθης ἄμωμος σὺ ἐν ταῖς ἡμέραις σου
egenethes amomos sy en tais hemerais sou
Byłeś zrodzony bez skazy ty w tamtych dniach twoich
ἀφ ἧς ἡμέρας σὺ ἐκτίσθης ἕως εὑρέθη
aph hes hemeras sy ektiothes heos heurethe
od którego dnia ty byłeś stworzony zostały znalezione
τὰ ἀδικήματα ἐν σοί
ta adikemata en soi
nieprawości w tobie
[/su_table]

Ezechiela 28:16

Interlinearny
ἀπὸ πλήθους τῆς ἐμπορίας σου ἔπλησας τὰ
ταμιεῖά σου ἀνομίας καὶ ἥμαρτες καὶ ἐτραυματίσθης
ἀπὸ ὄρους τοῦ θεοῦ καὶ ἤγαγέν σε
τὸ χεροὺβ ἐκ μέσου λίθων πυρίνων ____________