Ewangelia Mateusza 3 [Nowa Europejska Wersja]

Rozdział 3 [czytamy: 2 stycznia / 3 lipca]

Jan Zanurzyciel zanurza Jezusa

1. A w owych dniach przyszedł Jan Zanurzyciel, głosząc na pustkowiu Judei, mówiąc:

2. Pokutujcie! Bo Królestwo Niebios jest blisko.
3. Ponieważ to jest ten, o którym powiedziano przez Izajasza, proroka, mówiącego: Głos wołającego na pustkowiu – przygotujcie drogę Pana. Czyńcie proste jego ścieżki.
4. Sam Jan nosił odzienie z wielbłądziej sierści i skórzany pas wokół bioder, a jego pokarmem była szarańcza i dziki miód.
5. Wtedy Jerozolima, cała Judea i cała okolica Jordanu wychodziła do niego.
6. I byli zanurzani przez niego w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.
7. Ale kiedy widział wielu faryzeuszy i saduceuszy, przychodzących do jego zanurzenia, powiedział im: potomstwo żmij, kto ostrzegł was, by uciekać od nadchodzącego gniewu?
8. Wydawajcie więc owoce godne pokuty.
9. I nie myślcie, że możecie sobie mówić: Mamy Abrahama naszego ojca, ponieważ mówię wam, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahama.
10. I już siekiera przyłożona jest do korzenia drzew. Dlatego każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, jest ścinane i wrzucane do ognia.

Ew. Mateusza 3:10

Ew. Mateusza 3:10

11. Ja wprawdzie zanurzam was w wodzie ku pokucie, ale ten, który idzie po mnie, jest mocniejszy niż ja, którego butów nie jestem godzien nosić. On zanurzy was w Duchu Świętym i ogniu;
12. którego wiejadło jest w jego ręku i dokładnie oczyści swoje klepisko i zbierze swoją pszenicę do spichlerza; ale plewy spali nieugaszonym ogniem.
13. Wtedy Jezus udał się z Galilei nad Jordan do Jana, aby zostać zanurzonym przez niego.
14. Ale Jan powstrzymywał go, mówiąc: ja potrzebuję zostać zanurzonym przez ciebie, a ty przychodzisz do mnie?
15. Ale Jezus, odpowiadając powiedział do niego: Pozwól na to teraz, ponieważ w ten sposób wypada nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy on pozwolił mu.
16. A Jezus, kiedy został zanurzony, od razu wyszedł z wody, a niebiosa zostały mu otworzone i zobaczył Ducha Bożego zstępującego niczym gołębica i przychodzącego, aby spocząć na nim.
17. I dobiegł głos z niebios, mówiący: To jest Mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie.