<p style=”text-align: center;”>Ewangelia Mateusza 28 [Nowa Europejska Wersja]

Rozdział 28 [czytamy: 26 stycznia / 27 lipca]

Ewangelia Mateusza – wszystkie rozdziały i komentarze do wersetów [Nowa Europejska Wersja]

Ewangelia Mateusza 28: Jezus wzbudzony do życia

1. A po Szabacie, kiedy zaczynało świtać, pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena oraz druga Maria, aby zobaczyć grób.

2. I nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, ponieważ Anioł Pana zstąpił z nieba, podszedłszy, odtoczył kamień od wejścia i usiadł na nim.
3. Jego wygląd był niczym błyskawica, a jego szaty białe jak śnieg,
4. a strażnicy ze strachu przed nim zadrżeli i stali się niczym marli.
5. I anioł powiedział do kobiet: Nie obawiajcie się, bo wiem, że szukacie Jezusa, który został ukrzyżowany.
6. Nie ma go tutaj, ponieważ został wzbudzony, tak jak powiedział. Chodźcie i zobaczcie miejsce, gdzie leżał Pan.
7. Idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom, że został wzbudzony z martwych i oto idzie przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto co wam powiedziałem.
8. I odeszły szybko od grobowca pełne strachu i wielkiej radości pobiegły, by opowiedzieć o tym jego uczniom.
9. A oto Jezus wyszedł im naprzeciw, mówiąc: Witajcie! I podeszły, objęły go za stopy i oddały mu cześć.
10. Wtedy Jezus powiedział do nich: Nie obawiajcie się. Idźcie i powiedzcie moim braciom, że idę do Galilei i tam mnie ujrzą.

Ewangelia Mateusza 28: Żydzi próbują zatuszować prawdę o zmartwychwstaniu

11. A gdy odeszły, niektórzy spośród straży weszli do miasta i powiedzieli arcykapłanom wszystko, co zaszło.

12. A ci zebrali się ze starszymi i po naradzie dali żołnierzom dużo pieniędzy.
13. mówiąc: Rozpowiadajcie, że jego uczniowie przyszli nocą i wykradli go, kiedy spaliśmy.
14. I jeśli dojdzie to do uszu namiestnika, uspokoimy go i uchronimy was od kłopotów.
15. Wzięli więc pieniądze i uczynili, jak im nakazano, i ta wieść rozeszła się wśród Żydów aż po dziś dzień.

Ewangelia Mateusza 28: Jezus posyła Swoich uczniów

16. Ale jedenastu uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie Jezus im polecił.

17. I gdy go ujrzeli, oddali mu cześć; ale niektórzy powątpiewali.
18. I Jezus podszedłszy do nich, przemówił do nich, mówiąc: Została mi dana cała władza – w niebie i na ziemi.
19. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, zanurzając je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
20. nauczając je przestrzegać wszystkiego, cokolwiek wam nakazałem; oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca wieku.

Czytaj poprzedni rozdział – Mateusza 27