Ewangelia Mateusza 22 [Nowa Europejska Wersja]

Rozdział 22 [czytamy: 20 stycznia / 21 lipca]

Ewangelia Mateusza – wszystkie rozdziały i komentarze do wersetów [Nowa Europejska Wersja]

Ewangelia Mateusza 22: Przypowieść Jezusa o uczcie weselnej

1. I odpowiedziawszy, Jezus ponownie zwrócił się do nich w przypowieściach, mówiąc:

2. Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który wyprawił ucztę weselną dla swojego syna.
3. I posłał swe sługi, aby zwołać zaproszonych na ucztę, ale nie przyszli.
4. Ponownie wysłał inne swe sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem mój obiad. Moje woły i zwierzęta tuczne zostały zabite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę weselną!
5. Ale zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swoich interesów.
6. a pozostali schwytali jego sługi, znieważyli ich i zabili.
7. Król rozgniewał się i wysłał swoje wojska, a te wytraciły tych morderców, a miasto spaliły.
8. Wtedy powiedział do swoich sług: Wesele jest co prawda gotowe, ale zaproszeni nie byli godni.
9. Dlatego idźcie na rozstaje dróg i ilu tylko znajdziecie, zaproście na ucztę weselną.
10. I słudzy wyszli na drogi i zebrali tylu, ilu znaleźli, zarówno złych, jak i dobrych, i wesele było pełne gości.
11. A gdy król wszedł zobaczyć gości, ujrzał tam człowieka, który nie miał na sobie szaty weselnej.
12. I rzekł do niego: Przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając szaty weselnej? A on zamilkł.
13. Wtedy król powiedział do sług: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie na zewnątrz w ciemność, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów.
14. Bo wielu jest wezwanych, ale niewielu wybranych.

Przeczytaj fragment książki: Nadchodzące Królestwo Mesjasza

Ewangelia Mateusza 22: Faryzeusze próbują złapać Jezusa w pułapkę – podatek dla Cezara

15. Wtedy faryzeusze poszli i naradzali się, jak go złapać na słowie.

16. I posłali do niego swoich uczniów wraz z Herodianami, mówiąc: Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i uczysz drogi Boga w prawdzie, i nie dbasz o niczyje względy, bo nie oglądasz się na osoby.
17. Powiedz więc nam, co sądzisz. Czy wolno jest płacić podatek Cezarowi, czy nie?
18. Ale Jezus, poznawszy ich niegodziwość, powiedział: Dlaczego wystawiacie mnie na próbę, hipokryci?
19. Pokażcie mi monetę na podatek. I przynieśli mu denara.
20. I powiedział im: Czyj to jest wizerunek i napis?
21. Powiedzieli mu: Cezara. Wtedy powiedział im: Oddajcie więc to, co Cezara, Cezarowi, a to, co Boga, Bogu.
22. A gdy to usłyszeli, zdumieli się i zostawiwszy go, odeszli.

Ewangelia Mateusza 22: Saduceusze usiłują złapać Jezusa w pułapkę – zmartwychwstanie

23. Tego samego dnia saduceusze, którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania, przyszli do niego i zapytali go:

24. Nauczycielu, Mojżesz powiedział, że jeśli ktoś umiera, nie mając dzieci, jego brat poślubi jego żonę i wzbudzi nasienie swojemu bratu.
25. A było u nas siedmiu braci; i pierwszy pojął żonę, ale umarł i nie mając potomstwa, zostawił żonę swojemu bratu.
26. Podobnie i drugi, i trzeci, aż do siódmego.
27. A potem po nich wszystkich umarła kobieta.
28. Więc przy zmartwychwstaniu żoną którego z siedmiu będzie? Ponieważ wszyscy ją mieli.
29. A Jezus odpowiadając, powiedział im: Jesteście w błędzie, bo nie znacie Pism, ani mocy Boga.
30. Bo przy zmartwychwstaniu nie żenią się, ani nie wychodzą za mąż, ale są jak aniołowie w niebie.
31. A o powstaniu z martwych, czy nie czytaliście, co zostało wam powiedziane przez Boga, mówiącego:
32. Ja jestem Bogiem Abrahama, i Bogiem Izaaka, i Bogiem Jakuba? On nie jest Bogiem umarłych, ale żywych.
33. A słysząc to, tłumy zdumiewały się jego nauczaniem.

Ewangelia Mateusza 22: Uczony w prawie – faryzeusz próbuje złapać Jezusa w pułapkę – największe przykazanie

34. A gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszy, zebrali się razem.

35. I jeden z nich, znawca prawa, zapytał, poddając go próbie:
36. Nauczycielu, które przykazanie jest największe w Prawie?
37. A on powiedział mu: Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem.
38. To jest wielkie i pierwsze przykazanie.
39. I drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował bliźniego jak samego siebie.
40. Na tych dwóch przykazaniach zawieszone jest całe Prawo i prorocy.

Ewangelia Mateusza 22: Jezus wystawia faryzeuszy na próbę – kim jest Syn Dawida?

41. A gdy faryzeusze zebrali się razem, Jezus zapytał ich, mówiąc:

42. Co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Powiedzieli mu: Synem Dawida.
43. Powiedział im: Jak więc Dawid w Duchu nazywa go Panem, mówiąc:
44. Rzekł Pan do mojego Pana, usiądź po mojej prawicy, aż położę twych nieprzyjaciół pod twoje stopy.
45. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jak może być on jego synem?
46. I nikt nie potrafił odpowiedzieć ani słowem. Od tego dnia nikt nie śmiał go już więcej pytać.

Przeczytaj inne rozdziały Ewangelii Mateusza