Ewangelia Mateusza 21 [Nowa Europejska Wersja]

Rozdział 21 [czytamy: 19 stycznia / 20 lipca]

Ewangelia Mateusza – wszystkie rozdziały i komentarze do wersetów [Nowa Europejska Wersja]

Ewangelia Mateusza 21: Jezus triumfalnie wjeżdża do Jerozolimy

1. I kiedy zbliżyli się do Jerozolimy, i przybyli do Betfage, do Góry Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów

2. mówiąc im: idźcie do wioski przed wami, a od razu znajdziecie przywiązanego oślicę i wraz z nią osiołka. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie.
3. A gdyby ktoś wam coś mówił, powiecie mu: Pan ich potrzebuje. I bezzwłocznie je odeśle.
4. A stało się to, aby wypełniło się, co zostało powiedziane przez proroka, mówiącego:
5. Powiedzcie córce Syjonu: Oto twój Król przychodzi do ciebie, łagodny i jadący na oślicy i na oślątku, źrebięciu osła.
6. Uczniowie więc poszli i uczynili tak, jak polecił im Jezus.
7. i przyprowadzili oślicę i oślątko i położyli na nie swoje szaty; a on na nich usiadł.
8. Większość tłumu rozpościerała swoje płaszcze na drodze, a inni ścinali gałązki z drzew i rozkładali je na drodze.
9. I tłumy, które szły przed nim i podążały za nim, wołały: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Hosanna na wysokościach!
10. A gdy przybył do Jerozolimy, całe miasto było poruszone, mówiąc: Któż to jest?
11. I tłumy mówiły: To jest prorok Jezus z Nazaretu Galilejskiego.

Ewangelia Mateusza 21: Jezus oczyszcza świątynię i uzdrawia znajdujących się tam ludzi

12. I Jezus wszedł do świątyni Boga, i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. I powywracał stoły wymieniających pieniądze oraz ławy tych, którzy sprzedawali gołębie.

13. I powiedział im: Jest napisane, mój dom będzie nazwany domem modlitwy, ale wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców.
14. A w świątyni podeszli do niego niewidomi i chromi, a on uch uzdrowił.
15. Ale kiedy arcykapłani i uczeni w Piśmie widzieli cuda, które uczynił, oraz dzieci, które wołały w świątyni, mówiąc, Hosanna, Synowi Dawida!, oburzyli się i powiedzieli do niego:
16. Czy słyszysz, co one mówią? A Jezus rzekł do nich: Tak. Czy nigdy nie czytaliście: z ust niemowląt i ssących uczyniłeś swą chwałę doskonałą?
17. I opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam przenocował.

Ewangelia Mateusza 21: Jezus potępia drzewo figowe

18. A rankiem kiedy wracał do miasta, zgłodniał.

19. I widząc drzewo figowe przy drodze, podszedł do niego i nie znalazł na nim nic oprócz samych liści; i powiedział do niego: Niech już na wieki owoc z ciebie się nie rodzi. I natychmiast drzewo figowe uschło.
20. A kiedy uczniowie to zobaczyli, zdumiewali się, mówiąc: Jak drzewo figowe od razu uschło?
21. A Jezus odpowiadając, powiedział im: Zaprawdę mówię wam, jeśli będziecie mieć wiarę i nie zwątpicie, nie tylko uczynicie jak z tym drzewem figowym, ale nawet jeśli powiecie do tej góry: Podnieś się i rzuć się w morze, tak się stanie.
22. I wszystko, o cokolwiek będziecie prosić w modlitwie, wierząc, otrzymacie.

Ewangelia Mateusza 21: W świątyni Jezus postawiony przed wyzwaniem

23. A gdy wszedł do świątyni, arcykapłani i starsi ludu podeszli do niego, kiedy nauczał, i powiedzieli: Czyją władzą czynisz te rzeczy? I kto dał ci tę władzę?

24. I Jezus odpowiadając, powiedział im: Ja także zadam wam jedno pytanie, jeśli na nie odpowiecie, ja również powiem wam, czyją władzą to czynię.
25. Zanurzenie Jana, skąd było? Z Nieba czy od ludzi? I naradzali się między sobą, mówiąc: Jeśli powiemy, że z Nieba, powie nam, dlaczego więc mu nie nie uwierzyliście?
26. Ale jeśli powiemy, od ludzi, boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka.
27. I odpowiadając Jezusowi, powiedzieli: Nie wiemy. I powiedział do nich: I ja nie powiem wam, jaką władzą to czynię.

Ewangelia Mateusza 21: Przypowieści Jezusa o dwóch synach

28. A co o tym sądzicie? Człowiek miał dwóch synów, a gdy poszedł do pierwszego, powiedział: Synu, idź dziś pracować w winnicy.

29. I odpowiadając, rzekł: Nie chcę, ale potem pożałował i poszedł.
30. I poszedł do drugiego i powiedział tak samo. A on odpowiadając, rzekł: Tak, Panie, ale nie poszedł.
31. Który z tych dwóch wykonał wolę ojca? Powiedzieli: Pierwszy. Jezus powiedział do nich. Zaprawdę mówię wam, że poborcy podatków i prostytutki wchodzą do Królestwa Bożego przed wami.
32. Bo Jan przyszedł do was drogą sprawiedliwości i nie uwierzyliście mu, ale poborcy podatków i prostytutki uwierzyli mu; a gdy to widzieliście, później nie pokutowaliście i nie wierzyliście mu.

Ewangelia Mateusza 21: Przypowieść Jezusa o winnicy i rolnikach

33. Posłuchajcie innej przypowieści: Był człowiek, który był panem domu. Zasadził winnicę i postawił wokół niej ogrodzenie, wykopał w niej tłocznię i zbudował wieżę, i wydzierżawił ją rolnikom; i wyjechał do innego kraju.

34. A kiedy zbliżyła się pora żniwa, posłał swoje sługi do rolników, aby odebrać swoje owoce.
35. I rolnicy wzięli jego sługi i jednego pobili, innego zabili, a innego ukamienowali.
36. Znów posłał inne sługi, liczniejszych niż pierwszych, i zrobili z nimi to samo.
37. W końcu posłał do nich swojego syna, mówiąc: Uszanują mojego syna.
38. Ale rolnicy, widząc syna, powiedzieli między sobą: To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go i weźmiemy jego dziedzictwo.
39. I pochwycili go, wyrzucili go z winnicy i zabili.
40. Kiedy więc przyjdzie pan winnicy, co zrobi z tymi rolnikami?
41. Powiedzieli mu: Sromotnie tych złych, a wydzierżawi winnicę innym rolnikom, którzy oddadzą mu owoce w swoich porach.
42. Powiedział im Jezus: Czy nigdy nie czytaliście w Pismach: Kamień, odrzucony przez budowniczych, stał się kamieniem narożnym. To było dziełem Pana i jest to cudowne w jego oczach.
43. Dlatego mówię wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane i dane narodowi, wydającemu jego owoce.
44. A kto upadnie na ten kamień, będzie roztrzaskany, a na kogo on upadnie, zetrze go w pył.
45. I kiedy arcykapłani i faryzeusze usłyszeli przypowieść, poznali, że mówił o nich.
46. I chociaż usiłowali go pojmać, bali się tłumów, ponieważ uważały go za proroka.