Ewangelia Mateusza 17 [Nowa Europejska Wersja]

Rozdział 17 [czytamy: 15 stycznia / 16 lipca]


Ewangelia Mateusza – wszystkie rozdziały i komentarze do wersetów [Nowa Europejska Wersja]

Ewangelia Mateusza 17: Jezus zostaje przemieniony

1. A po sześciu dniach Jezus zabrał ze sobą Piotra i Jakuba, i Jana, swojego brata, i poprowadził ich na wysoką górę, by zostali sami.

2. I został przemieniony przed nimi, a jego twarz zajaśniała niczym słońce, a jego szaty stały się białe jak światło.
3. I ukazali im się Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Jezusem.
4. I Piotr powiedział Jezusowi: Panie, dobrze jest nam być tutaj. Jeśli ci się podoba, postawię tu trzy namioty – jeden dla ciebie, i jeden dla Mojżesza, i jeden dla Eliasza.
5. Kiedy on jeszcze mówił, świetlisty obłok zacienił ich i z obłoku rozległ się głos, mówiący: To jest Mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie!
6. I gdy uczniowie to usłyszeli, upadli na twarz i bardzo się przestraszyli.
7. A Jezus podszedł i dotknąwszy ich, powiedział: wstańcie i nie bójcie się.
8. I podniósłszy oczy nikogo nie widzieli, jedynie samego Jezusa.
9. A gdy schodzili z góry, Jezus nakazał im, mówiąc: nikomu nie opowiadajcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wzbudzony z martwych.
10. I uczniowie zapytali go: Dlaczego więc uczeni w Piśmie mówią, że najpierw musi przyjść Eliasz?
11. A on odpowiadając, powiedział: Eliasz rzeczywiście przychodzi i przywróci wszystko.
13. Ale mówię wam, że Eliasz już przyszedł, a oni go nie poznali, ale zrobili z nimi, co chcieli. Podobnie Syn Człowieczy ma cierpieć z ich rąk.
12. Wtedy zrozumieli uczniowie, że powiedział im o Janie Zanurzycielu.

Ewangelia Mateusza 17: Jezus ulecza epileptyka i naucza na temat wiary

14. A gdy zbliżyli się do tłumu, jakiś człowiek podszedł do niego i ukląkł przed nim, mówiąc:

15. Panie zlituj się nad moim synem, bo ma padaczkę i cierpi strasznie. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę.
16. Więc przyprowadziłem go do twoich uczniów, ale nie mogli go uzdrowić.
17. A Jezus odpowiadając, rzekł: O pokolenie bez wiary i przewrotne! Jak długo będę z wami? Jak długo muszę was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj.
18. I Jezus zgromił go; i demon wyszedł z niego, a chłopiec został uzdrowiony od tej chwili.
19. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i powiedzieli: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?
20. I powiedział do nich: z powodu waszej małej wiary. Bo zaprawdę mówię wam: Jeśli mielibyście wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie do tej góry, przesuń się stąd tam i ona się przesunie. I nic nie będzie dla was niemożliwe.
21. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.

Ewangelia Mateusza 17: Jezus powtórnie zapowiada, że ma umrzeć i zmartwychwstać

22. A gdy przebywali w Galilei, Jezus powiedział im: Syn Człowieczy ma być wydany w ręce ludzi

23. i oni zabiją go, ale trzeciego dnia zostanie wzbudzony. I byli bardzo zasmuceni.

Ewangelia Mateusza 17: Jezus naucza o prawdziwej wolności synów Bożych

24. I gdy przybyli do Kafarnaum, ci, którzy zbierali podatek świątynny, podeszli do Piotra i powiedzieli: Czy wasz nauczyciel nie płaci podatku świątynnego?

25. On odpowiedział: Tak. A gdy wszedł do domu, Jezus zwrócił się od razu do niego, mówiąc: Szymonie, jak sądzisz? Królowie ziemi od kogo otrzymuję cła lub podatki? Od swoich synów czy od obcych?
26. A gdy Piotr rzekł „Od obcych”, Jezus powiedział mu: A więc synowie są wolni.
27. Jednak aby ich nie gorszyć, idź nad morze, zarzuć haczyk i wyciągnij pierwszą rybę, którą złowisz, a kiedy otworzysz jej pyszczek, znajdziesz monetę. Weź ją i daj ją im za mnie i za siebie.