Ewangelia Mateusza 15 [Nowa Europejska Wersja]

Rozdział 15 [czytamy: 13 stycznia / 14 lipca]

Ewangelia Mateusza 15: Jezus krytykuje tradycje, które nie oddają chwały Bogu

1. Wtedy do Jezusa podeszli faryzeusze i uczeni w Piśmie z Jerozolimy, mówiąc:

2. Dlaczego Twoi uczniowie wykraczają przeciw tradycji starszych? Bo nie myją rąk, kiedy jedzą chleb.
3. A on odpowiadając, powiedział im: Dlaczego i wy wykraczacie przeciw przykazaniu Boga z powodu waszej tradycji?
4. Bo Bóg powiedział: Szanuj ojca i matkę, a kto złorzeczy ojcu lub matce, musi umrzeć.
5. Ale wy mówicie: Kto powie swojemu ojcu lub swojej marce: To, co moglibyście otrzymać ode mnie, jest ofiarowane Bogu –
6. ten nie szanuje swojego ojca. W ten sposób unieważniliście słowo Boga z powodu waszej tradycji.
7. Hipokryci, dobrze prorokował o was Izajasz, mówiąc:
8. Ten lud wielbi mnie swoimi wargami, ale ich serce jest daleko ode mnie.
9. Ale na próżno oddają mi cześć, nauczając doktryn, które są przykazaniami ludzi.

Ewangelia Mateusza – wszystkie rozdziały i komentarze do wersetów [Nowa Europejska Wersja]

Ewangelia Mateusza 15: Jezus naucza o źródle zła

10. I przywołał do siebie tłum, i powiedział do nich: Słuchajcie i zrozumcie.

11. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co wychodzi z ust, to czyni człowieka nieczystym.
12. Wtedy podeszli uczniowie i powiedzieli mu: Czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, kiedy usłyszeli tę mowę.
13. Ale on, odpowiadając, rzekł: Każda roślina, której nie zasadził mój niebiański Ojciec, będzie wykorzeniona.
14. Zostawcie ich w spokoju. To ślepi przewodnicy. I jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj wpadną do dołu.
15. I Piotr odpowiadając, powiedział do niego: Wyjaśnij nam tę przypowieść.
17. Czy nie rozumiecie, że cokolwiek wchodzi do ust, trafia do żołądka i jest wydalane?
18. Ale to, co wychodzi z ust, pochodzi z serca i to czyni człowieka nieczystym.
19. Bo z serca pochodzą złe myśli, morderstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa i oszczerstwa.
20. To są rzeczy, które czynią człowieka nieczystym – ale jedzenie nieumytymi rękoma nie czyni człowieka nieczystym.

Ewangelia Mateusza 15: Jezus idzie do innych krain. Uzdrawia dziewczynkę z narodów

21. I Jezus odszedł stamtąd i oddalił się w okolice Tyru i Sydonu.

22. I kobieta kananejska wyszła z tamtych okolic, i zawołała: Ulituj się nade mną, o Panie, Synu Dawida; moja córka jest ciężko dręczona przez demona.
23. Ale on jej nie odpowiedział ani słowem. I jego uczniowie podeszli, i prosili go, mówiąc: Odeślij ją, bo krzyczy za nami.
24. Ale on odpowiadając, rzekł: Zostałem posłany jedynie do zagubionych owiec domu Izraela.
25. Ale ona podeszła, i uklękła przed nim, mówiąc: Panie! Pomóż mi!
26. A on odpowiadając, rzekł: Nie jest dobrze wziąć chleb dzieci i rzucać go psom.
27. Ale ona rzekła: Tak, Panie. Ale przecież i psy zjadają okruchy, które spadną ze stołu ich panów.
28. Wtedy Jezus odpowiadając, powiedział: O kobieto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie to, czego pragniesz. I jej córka była uzdrowiona od tej chwili.

Ewangelia Mateusza 15: Jezus uzdrawia wielu pogan

29. A Jezus odszedł stamtąd i przybył nad Morze Galilejskiego; i wszedł na górę, i tam usiadł.

30. I przyszły do niego wielkie tłumy, mając ze sobą chromych, niewidomych, niemych, kalekich i wielu innych; i kładli ich u jego stóp, a on ich uzdrawiał;
31. i tak zdumiewały się tłumy, kiedy widziały, jak niemi mówią, kalecy są zdrowi, chromi chodzą i niewidomi widzą. I chwalili Boga Izraela.

Ewangelia Mateusza 15: Jezus daje jeść 4000 mężczyznom z pogan i ich rodzinom

32. Wtedy Jezus przywołał swoich uczniów i powiedział: Żal mi jest tłumu, ponieważ są ze mną już od trzech dni i nie mają nic do jedzenia. Nie chcę odprawić ich głodnych; bo mogą osłabnąć w drodze.

33. A jego uczniowie powiedzieli mu: skąd możemy wziąć tyle chlebów w tym odludnym miejscu, aby nasycić tak liczny tłum?
34. I Jezus powiedział do nich: Ile chlebów macie? I oni powiedzieli: Siedem i parę małych ryb.
35. I nakazał ludowi usiąść na ziemi.
36. Wziął siedem chlebów i ryby; i odmówił dziękczynienie, i łamał chleb, i dawał swoim uczniom, a uczniowie dawali go tłumowi.
37. I wszyscy zjedli, i byli nasyceni, a oni zebrali, co pozostało z resztek – siedem pełnych koszy!
38. A oprócz kobiet i dzieci tych, którzy jedli, było cztery tysiące mężczyzn.
39. I odprawił tłumy, wsiadł do łodzi i popłynął w okolice Magdali.