A [on] powiedział im: Dla-tego każdy uczony w Piśmie, który został uczyniony uczniem w Królestwie Niebios, podobny jest człowiekowi – gospodarzowi, który wyrzuca ze skarbca swojego nowe i stare.

ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά [Nestle 1904]

Słowo greckie Transliteracja Słowo polskie
ho
δὲ de a
εἶπεν eipen [on] powiedział
αὐτοῖς autois im
Διὰ dia dla
τοῦτο touto tego
πᾶς pas każdy
γραμματεὺς grammateus uczony w Piśmie
μαθητευθεὶς mateteuteis który został uczyniony uczniem
τῇ te w
βασιλείᾳ Basileia Królestwie
τῶν ton
οὐρανῶν ouranon Niebios
ὅμοιός homoios podobny
ἐστιν estin jest
ἀνθρώπῳ anfropo człowiekowi
οἰκοδεσπότῃ oikodespote gospodarzowi
ὅστις hostis który
ἐκβάλλει ekballei wyrzuca
ἐκ ek ze
τοῦ tou
θησαυροῦ fesaurou skarbca
αὐτοῦ autou jego
καινὰ kaina nowe
καὶ kai i
παλαιά palaia stare