Ewangelia Mateusza 13:34-36 [chiazm]

Tekst wersetów Mateusza 13:34-36

(34) Wszystko to mówił  Jezus do tłumów  w przypowieściach. A  bez przypowieści nic im nie mówił .
(35)  Tak wypełniło się słowo przekazane przez proroka :  Będę mówił w przypowieściach , będę ogłaszał rzeczy zakryte od początku świata.
(36) Wtedy  Jezus odprawił tłum  i przyszedł do domu. Uczniowie podeszli do Niego i prosili: „Objaśnij nam przypowieść o chwaście na roli”.

Zapis chiazmu Mateusza 13:34-36

(34) Wszystko to mówił  Jezus do tłumów  w przypowieściach
(34) A  bez przypowieści nic im nie mówił  
 (35)  Tak wypełniło się słowo przekazane przez proroka 
(35)  Będę mówił w przypowieściach , będę ogłaszał rzeczy zakryte od początku świata.
(36) Wtedy  Jezus odprawił tłum  i przyszedł do domu.