Ewangelia Mateusza 1:16

Ewangelia Mateusza 1:16: treść wersetu

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: A Jakub spłodził Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Biblia Paulistów: Jakub zaś był ojcem Józefa, męża Maryi, która urodziła Jezusa, zwanego Chrystusem.

Ewangelia Mateusza 1:16: komentarze

Imię „Maria” jako element chiazmu

Ewangelia Mateusza 1:16

Ewangelia Mateusza 1:16

Na stronie dużo miejsca poświęcamy chiazmom, czyli zabiegowi literackiemu, który nadaje tekstowi harmonijną strukturę: identyczne bądź podobne informacje występują w tekście w taki sposób, że tworzą pewnego rodzaju piramidę. Nie inaczej jest z Ewangelią Mateusza, w której uczeni dostrzegli wiele struktur chiazmatycznych. Przykładem elementu do tworzenia chiazmu jest imię "Maria", które występuje w Ewangelii 11  razy (bądź 12; między poszczególnymi wydaniami Biblii są niewielkie różnice). Co ciekawe, najczęściej występuje ono na początku (Mateusza 1:16 - Mateusza 2:11) Ewangelii i na jej końcu (Mateusza 27:56 - Mateusza 28:1), a między Mateusza 2 a Mateusza 27 występuje zaledwie raz - mniej więcej pośrodku księgi - w Mateusza 13:55, co pokazuje, że imię "Maria" musi być elementem dużego chiazmu, obejmującego całą Ewangelię.

Zobacz także: Mateusza 9:1-8 (chiazm)

Za Peterem J. Leithartem 1 przytoczmy kilka innych przykładów paralelnych scen, które mogą wskazywać na chiazm:
1) dar w postaci grobowca a dary magów przy narodzinach
2) Piłat sprzyja staraniom, by prawda o zmartwychwstaniu nie rozeszła się a Herod który usiłuje wyeliminować Jezusa jako Mesjasza - przyszłego króla Izraela
3) śmierć niewinnego Jezusa a śmierć nowo narodzonych z początku księgi

Chiazmy wykorzystują też uderzający kontrast między scenami, stąd:
4) "biada" z Mateusza 23 a błogosławieństwa z Kazania na Górze.

Artykuł jest wciąż rozbudowywany. Aby przeczytać więcej, zapraszamy do odwiedzin w przyszłości

Bibliografia

  1. Peter J. Leithart i artykuł "Jesus as Israel: The Typological Structure of Matthew’s Gospel" (s. 1)