Ewangelia Mateusza 8:1-4

Tekst wersetów Mateusza 8:1-4

1. I kiedy zszedł z góry,  ogromne tłumy  podążyły za nim.
2. I podszedł do niego  trędowaty , i ukląkł przed nim, mówiąc: Panie, jeśli  zechcesz , możesz mnie  oczyścić .
3. I on wyciągnął swoją rękę, i dotknął go, mówiąc:  Chcę . Bądź  oczyszczony ! I natychmiast jego  trąd  został oczyszczony.
4. A Jezus powiedział mu: uważaj, nie mów  nikomu , ale idź pokaż się kapłanowi i złóż dar, który nakazał Mojżesz na świadectwo dla nich.

Zapis chiazmu Mateusza 8:1-4

 Ewangelia Mateusza 8:1-4 [chiazm] 
[/su_column]
1. I kiedy zszedł z góry,  ogromne tłumy  podążyły za nim.
2. I podszedł do niego  trędowaty , i ukląkł przed nim,
2. mówiąc: Panie, jeśli  zechcesz , możesz mnie  oczyścić .
3. I on wyciągnął swoją rękę, i dotknął go,
3. mówiąc:  Chcę . Bądź  oczyszczony !
3. I natychmiast jego  trąd  został oczyszczony.
4. A Jezus powiedział mu: uważaj, nie mów  nikomu , ale idź pokaż się kapłanowi i złóż dar, który nakazał Mojżesz na świadectwo dla nich.

Uwaga: Istnieje wyraźna różnica między „ogromnymi tłumami” z początku chiazmu, do stwierdzenia „nikogo” z jego końca. Jednak mimo zakazu ze strony Jezusa, Ew. Marka relacjonuje, że uzdrowiony człowiek nie posłuchał nakazu do tego stopnia, że Jezus musiał szukać schronienia od tłumu. W Marka 1:45 czytamy:

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Podobna informacja zostaje zasygnalizowana w tym samym rozdziale Mateusza 8:18 (a kiedy Jezus zobaczył wielkie tłumy wokół siebie, nakazał odpłynąć na drugą stronę).

Ew. Mateusza 8:1-4 [chiazm]

Ew. Mateusza 8:1-4 [chiazm]