Didache (Nauka Dwunastu Apostołów)

Didache (Nauka Dwunastu Apostołów). Rozdział 3

Rozdział 3: treść

Didache (Nauka Dwunastu Apostołów). Rozdział 3

Didache (Nauka Dwunastu Apostołów). Rozdział 3

1. Moje dziecko, uciekaj od złego i wszystkiego co je (przypomina).

2. Nie gniewaj się, bowiem gniew prowadzi do morderstwa.
Nie (bądź) zazdrosny,
ani kłótliwy,
ani gniewny,
z tego wszystkiego bowiem rodzi się morderstwo.

3. Moje dziecko, nie pożądaj, bowiem pożądanie prowadzi do nierządu.
Nie (bądź) grubiański,
ani wyniosły,
z tego wszystkiego bowiem rodzi się cudzołóstwo.

4. Moje dziecko, nie stań się przepowiadaczem przyszłości,
bowiem prowadzi (to) do bałwochwalstwa;
nie (bądź) zaklinaczem,
ani astrologiem,
ani (tym), który dokonuje (rytualnych) oczyszczeń,
nie chciej ich ani widzieć, ani słyszeć,
z tego wszystkiego bowiem rodzi się bałwochwalstwo.

5. Moje dziecko, nie stawaj się kłamcą,
bowiem kłamstwo prowadzi do kradzieży;
ani (nie bądź) kochającym pieniądze,
ani żądnym pustej chwały,
z tego wszystkiego bowiem rodzą się kradzieże.

6. Moje dziecko, nie stawaj się plotkującym,
bowiem prowadzi (ono) do pomawiania,
ani zarozumiały,
ani źle usposobiony,
bowiem z tego wszystkiego rodzi się pomówienie.

7. Bądź natomiast łagodny,
bowiem łagodni odziedziczą ziemię.

8. Stawaj się wyrozumiały
i miłosierny,
i prostoduszny,
i potulny,
i dobry,
i drżący,
ze względu na wszystkie słowa, które wysłuchałeś.

9. Nie wywyższaj się,
ani (nie) dopuszczaj do swojej duszy braku szacunku;
twoja dusza nie przystanie do wyniosłych,
ale zwróci się do sprawiedliwych i uniżających się.

10.Rzeczy, które przydarzają Ci się, przyjmuj jako dobre,
wiedząc, że bez Boga nic się nie dzieje.

Spis treści: Didache

Didache rozdział 1 – czytaj WIĘCEJ
Didache rozdział 2 – czytaj WIĘCEJ
Didache rozdział 4 – czytaj WIĘCEJ