Nauka i przykazania Jezusa wyrażone w wyraźnej symetrii Kazania na Górze to nie abstrakcyjne idee, piękne niczym szczyty górskie i równie odległe, które należy zachowywać i oddawać im cześć podczas godzin modlitewnego uwielbienia, a ignorować w pędzie i zgiełku codziennego życia. Tworzą one filozofię działania w życiu, będącym jedyną drogą, którą uczeń może kroczyć. To naprawdę stroma i trudna droga, ale taka, którą kroczył sam Jezus. Nie wymagał też, aby uczniowie kroczyli nią samotnie. Wyciągnął rękę i poprowadził ich na szczyt.

Melva Purkis, ,,A life of Jesus” (strona 129)

Przeczytaj Kazanie  na Górze:

Kazanie na Górze. Słowa, które zmieniły życie milionów ludzi