Diabeł w Biblii

Diabeł w Biblii: definicja

Czym jest: diabeł w Biblii. Porównanie z grzechem

Czym jest: diabeł w Biblii. Porównanie z grzechem

Słowo „diabeł„, występujące tylko w Nowym Testamencie, to greckie słowo „diabolos”, które oznacza oszczercę lub złośliwego mówcę (w ten sposób jest tłumaczone w 1 Tymoteusza 3:11, 2 Tymoteusza 3:3 i Tytusa 2:3).

Diabeł jest przykładem personifikacji biblijnej, czyli przedstawia pojęcie jako osobę, abyśmy mogli je lepiej zrozumieć. Ta koncepcja to nasza zepsuta ludzka natura, która w naturalny sposób skłania się ku grzechowi (spójrz do tabeli poniżej).

Jest to również termin używany w odniesieniu do tych, którzy są ogarnięci przez swoje złe pragnienia (Jana 6:70). To właśnie ten diabeł musi zostać zniszczony, abyśmy mogli uczestniczyć w Wielkim Bożym Planie (Rzymian 8:3).Diabeł został pokonany przez Jezusa, ale wciąż musimy z nim walczyć w tym życiu (Rzymian 7:18-23), ponieważ świat i Bóg zmierzają w przeciwległych kierunkach, „Wszystko bowiem, co jest na świecie – pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia – nie pochodzi od Ojca, ale od świata” (1 Jana 2:16).

Jednak przy wypełnieniu Wielkiego Planu, będziemy mieć umysł Chrystusowy, a także nieśmiertelne ciała, a więc będziemy mogli wielbić Boga, tak jak czynił to Jezus (Ezechiela 11:19-20, Hebrajczyków 8:10-11). Piotr podsumowuje tę nadzieję w swoim liście, gdy mówi: „(Bóg dał nam)… bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie” (2 Piotra 1:4). Symbol diabła można najlepiej zrozumieć, czytając poniższe fragmenty jako paralele, gdzie terminy grzech i diabeł są używane zamiennie, a zatem mogą być postrzegane jako synonimy.

źródło: God’s Master Plan

Diabeł w Biblii: porównanie wersetów

 GRZECH   DIABEŁ 
 Z czym walczymy 
Rzymian 7:23
ale w moich członkach dostrzegam inne prawo, które walczy z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę  prawa grzechu, które mieszka w moich członkach. 
Efezjan 6:11
Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli  stawić czoła zasadzkom diabła. 
 Co wiedzie nas do śmierci 
Rzymian 6:23
 Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć , a darem łaski Boga życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.
Hebrajczyków 2:14
Skoro więc dzieci stały się uczestnikami krwi i ciała, to i On także w nich uczestniczył, aby przez śmierć mógł pokonać tego, który  ma władzę nad śmiercią, to jest diabła ,
 Co pokonał Jezus 
Hebrajczyków 9:26
ponieważ musiałby wielokrotnie cierpieć od początku świata.
On zaś teraz, u kresu czasów, jeden raz się pojawił, aby  zgładzić grzech przez własną ofiarę. 
Hebrajczyków 2:14
Skoro więc dzieci stały się uczestnikami krwi i ciała, to i On także w nich uczestniczył, aby  przez śmierć mógł pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła, 
 Czemu musimy się przeciwstawiać 
Hebrajczyków 12:4
Jeszcze bowiem  nie stawiliście oporu grzechowi , walcząc aż do krwi,
Jakuba 4:7
Bądźcie więc posłuszni Bogu, przeciwstawiajcie się zaś diabłu, a on ucieknie od was. 
 Czemu ulegają grzesznicy 
Jana 8:34
Jezus im odpowiedział: Zapewniam, zapewniam was,  każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. 
1 Jana 3:8
 Ten, kto grzeszy, pochodzi od diabła, bo diabeł grzeszy od początku. Po to objawił się Syn Boga, aby zniszczyć dzieła diabła.
 Dlaczego pojawił się Jezus 
1 Jana 3:5
Wiecie, że  On się objawił, aby zgładzić grzechy , lecz w Nim nie ma grzechu.
1 Jana 3:8
Ten, kto grzeszy, pochodzi od diabła, bo diabeł grzeszy od początku. Po to objawił się Syn Boga, aby zniszczyć dzieła diabła. 

Diabeł w Biblii: wizerunki

W Biblii nie ma informacji na temat tego, jak wygląda diabeł. Powód? Wyjaśnienie znajduje się powyżej: w Piśmie Św. „diabeł” to jedynie figura retoryczna, a nie osobowy byt. Obrazy, takie jak ten, spopularyzowane przez tradycję kościelną, to fikcja stworzona przez autorów tego czy innych obraz(k)ów.

artykuł: Czym jest: diabeł w Biblii / ilustracja: Codex Gigas (wikipedia); Rysunek diabła na str. 290. Legenda głosi, że manuskrypt ten został stworzony przez mnicha, który sprzedał duszę diabłu

artykuł: Czym jest: diabeł w Biblii / ilustracja: Codex Gigas (wikipedia); Rysunek diabła na str. 290. Legenda głosi, że manuskrypt ten został stworzony przez mnicha, który sprzedał duszę diabłu

Zobacz także: Osobowy diabeł i szatan jako późniejsza tradycja kościelna