αβαρκηνιν (abarkenin)

αβαρκηνιν (abarkenin)
1) transliteracja hebrajskiego (ha)barkenim (הַֽבַּרְקֳנִֽים) – osty
-> Sędziów 8:7: και ειπεν γεδεων δια τουτο εν τω δουναι κυριον τον ζεβεε και σελμανα εν χειρι μου και εγω αλοησω τας σαρκας υμων εν ταις ακανθαις της ερημου και εν ταις αβαρκηνιν