Cytaty z Listu do Efezjan

Cytaty z Listu do Efezjan 1

On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości.

List do Efezjan 1:4

List do Efezjan 1:4 / źr. Biblia Ewangeliczna

List do Efezjan 1:4 / źr. Biblia Ewangeliczna

Cytaty z Listu do Efezjan 2

(8) Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.
(9) Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

List do Efezjan 2:8-9

List do Efezjan 2:8-9

List do Efezjan 2:8-9 / źr.: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.

List do Efezjan 2:10

List do Efezjan 2:10

List do Efezjan 2:10 / źr. Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Cytaty z Listu do Efezjan 3

(8) Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, dana została ta łaska, abym ogłosił poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa.
(9) Mam uświadomić wszystkim szczegóły tej tajemnicy, która od wieków pozostawała ukryta w Bogu, Stwórcy wszystkiego.
(10) Chodzi o to, aby teraz zwierzchności i władze na wysokościach nieba mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga,
(11) zgodnie z powziętym wcześniej planem wieków, który wykonał w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.

List do Efezjan 3:8-11

List do Efezjan 3:8-11

List do Efezjan 3:8-11

W Nim mamy otwartą drogę i dostęp do Ojca, pełni ufności dzięki wierze w Niego.

List do Efezjan 3:12

List do Efezjan 3:12

List do Efezjan 3:12 / źr. Biblia Paulistów

Cytaty z Listu do Efezjan 4

Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

List do Efezjan 4:6

List do Efezjan 4:6

List do Efezjan 4:6 / źr. Biblia Warszawska

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego.

Biblia Poznańska

List do Efezjan 4:7

List do Efezjan 4:7

(26) Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce.
(27) Ani nie dawajcie miejsca diabłu!

List do Efezjan 4:26-27

List do Efezjan 4:26-27

List do Efezjan 4:26-27 / źr. Biblia Tysiąclecia V

Bądźcie dla drugich dobrzy i miłosierni.
Wybaczajcie sobie nawzajem, jak i wam przebaczył Bóg w Chrystusie.

List do Efezjan 4:32

List do Efezjan 4:32

List do Efezjan 4:32

Cytaty z Listu do Efezjan 5

Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci;

List do Efezjan 5:1

List do Efezjan 5:1

List do Efezjan 5:1

(1) Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane,
(2) I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności.

List do Efezjan 5:1-2

List do Efezjan 5:1-2

List do Efezjan 5:1-2 / źr. Biblia Warszawska

Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga.

List do Efezjan 5:5

List do Efezjan 5:5

List do Efezjan 5:5 / źr.: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu.
Postępujcie jak dzieci światłości;

List do Efezjan 5:8

List do Efezjan 5:8

List do Efezjan 5:8 / źr. Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda.

List do Efezjan 5:9

List do Efezjan 5:9 / artykuł: Cytaty z Listu do Efezjan

List do Efezjan 5:9 / artykuł: Cytaty z Listu do Efezjan

(22) Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu.
(23) Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła, jest on też Zbawicielem ciała.
(24) Jak więc kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim.
(25) Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie;
(26) Aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo;
(27) By stawić przed sobą kościół chwalebny, niemający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny.

(28) Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało.
Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje.
(29) Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan kościół.
(30) Gdyż jesteśmy członkami jego ciała, z ciała jego i z kości jego.
(31) Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem.
(32) Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i kościoła.
(33) Niech więc każdy z was z osobna miłuje swoją żonę jak samego siebie, a żona niech poważa swego męża.

List do Efezjan 5:22-33

 

List do Efezjan 5:22-33

List do Efezjan 5:22-33

Cytaty z Listu do Efezjan 6

Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.

List do Efezjan 6:12

List do Efezjan 6:12

List do Efezjan 6:12

Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże;

List do Efezjan 6:17

List do Efezjan 6:17

List do Efezjan 6:17 / artykuł: „Cytaty z Listu do Efezjan”

Cytaty pochodzą z Biblii Ewangelicznej, Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, Biblii Paulistów, Biblii Warszawskiej, Biblii Poznańskiej.