Co Biblia mówi o plotkowaniu

Zły zważa na wargi fałszywe [New Living Translation ma tutaj  gossip, czyli plotkowanie], a kłamca słucha przewrotnego języka.

Księga Przysłów 17:4 (UBG)

oni, ludzie pełni przeróżnej niesprawiedliwości, zła, chciwości, niegodziwości, zazdrości, chęci mordu, niezgody, podstępu, złośliwości, plotkarstwa,

List do Rzymian 1:29 (B. Ewangel.)

Boję się bowiem, gdy przyjdę, abym nie znalazł was czasem takimi, jakimi nie chcę, bym i ja nie został znaleziony przez was takim, jakim nie chcecie; by czasem między wami nie było kłótni, zazdrości, wybuchów gniewu, intryg, plotek, obmawiania, nadymania się i nieporządków

2 List do Koryntian 12:20 (TPNP)

Co Biblia mówi o plotkowaniu / 2 List do Koryntian 12:20

Co Biblia mówi o plotkowaniu / 2 List do Koryntian 12:20

Jednocześnie też, gdy obchodzą domy, uczą się bezczynności, i nie tylko bezczynności, ale i plotkarstwa, wścibstwa, mówiąc to, co niepotrzebne

1 List do Tymoteusza 5:13 (P. Ekum.)

Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia brata i osądza brata, obmawia prawo i osądza prawo. Jeśli zaś osądzasz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, lecz sędzią.

List Jakuba 4:11 (UBG)

Zobacz także: Przypowieść o Synu Marnotrawnym a List Jakuba 4 – ciekawe związki

Słowa plotkarza są jak smakowite kąski, docierają do samych wnętrzności

Księga Przysłów 26:22 (B. Pozn.)

(21) Zresztą nie przywiązuj wagi do każdego słowa, jakie ludzie mówią, byś nie posłyszał, jak twój sługa ci złorzeczy,
(22) bo twoje serce poświadcza, że wiele razy i ty sam mówiłeś źle o swoich bliźnich.

Księga Koheleta 7:21-22