Co Biblia mówi o Bożych darach

Jeśli więc wy, będąc złymi, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ile bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą.

Ewangelia Mateusza 7:11 (N.E.W.)

Co Biblia mówi o Bożych darach / Ewangelia Mateusza 7:11

Co Biblia mówi o Bożych darach / Ewangelia Mateusza 7:11

Dawaj nam każdego dnia naszego powszedniego chleba.

Ewangelia Łukasza 11:13 (UBG)

Zapłatę bowiem za grzech stanowi śmierć, darem zaś Boga jest życie wieczne w Chrystusie Panu naszym.

List do Rzymian 6:2 (Pozn.)

Z tych względów nie brakuje żadnego daru Bożego wam, oczekującym objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa.

1 List do Koryntian 1:7 (Pozn.)

Dzięki Bogu za niewysłowiony dar jego.

2 List do Koryntian 9:15 (Lub.)

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga

List do Efezjan 2:8 (UBG)

Dlatego mówi [Pismo]: Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary.

List do Efezjan 4:8 (Lub.)

Właśnie dlatego przypominam ci, abyś rozpalił na nowo Boży dar łaski, który otrzymałeś przez nałożenie moich rąk

2 List do Tymoteusza 1:6 (Paulist.)

(10) Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej.
(11) Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen.

1 Piotra 4:10-11 (Warsz.)

Każde dobro i wszelki dar doskonały przychodzą [do nas] z góry od Ojca światłości, który nie podlega zmianom i kolejnym zaćmieniom.

List Jakuba 1:17 (Pozn.)

czytaj także: Ewangelia Mateusza 7