Szczęśliwe małżeństwo według Biblii

Księga Rodzaju 2:24

Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą jednym ciałem [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

Księga Rodzaju 3:16

Do kobiety powiedział: „Pomnożę twoje bóle związane z porodem. W bólu będziesz rodziła dzieci. Do twojego męża będziesz lgnęła, ale on będzie panował nad tobą” [Biblia Paulistów]

Księga Wyjścia 20:14

Nie będziesz cudzołożył. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

Ewangelia Łukasza 16:18

Każdy co opuszcza żonę swą a pojmuje drugą, cudzołoży; a każdy co od męża opuszczoną pojmie, cudzołoży. [Biblia Rakowska]

1 List do Koryntian 7:10-11

(10) Tym natomiast, którzy trwają w związku małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi od męża!
(11) A jeśliby odeszła, winna pozostać niezamężna albo pojednać się z mężem. Mąż również niech nie rozwodzi się z żoną. [Przekład Ekumeniczny]

List do Efezjan 5:22-23

(22) Niewiasty niech będą uległe mężom swym jak Panu,
(23) bo mąż jest głową żony, jak Chrystus jest głową Kościoła, ciała (swojego), którego jest Zbawicielem. [Nowy Testament w przekładzie Eugeniusza Dąbrowskiego]

List do Efezjan 5:28-29

(28) Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje.
(29) Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół [Biblia Tysiąclecia II]

List do Kolosan 3:19

Mężowie, miłujcie żony i nie sprawiajcie im przykrości [Przekład Ekumeniczny]

List do Kolosan 3:19

List do Kolosan 3:19

List do Kolosan 3:18

Żony, bądźcie poddane swym mężom, jak przystoi w Panu [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

List do Hebrajczyków 13:4

Małżeństwo ma być otaczane szacunkiem przez wszystkich, a pożycie małżonków — bez skazy. Bóg bowiem osądzi uprawiających prostytucję i cudzołożników [Biblia Ewangeliczna]

1 List Piotra 3:1-6

(1) Podobnie żony, bądźcie poddane swoim mężom, aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu, przez postępowanie żon zostali pozyskani bez słowa;
(2) Widząc wasze czyste, pełne bojaźni postępowanie.
(3) Niech waszą ozdobą nie będzie to, co zewnętrzne: zaplatanie włosów, obłożenie się złotem lub strojenie w szaty;
(4) Lecz ukryty, wewnętrzny człowiek w niezniszczalnej ozdobie łagodności i spokoju ducha, który jest cenny w oczach Boga.
(5) Tak bowiem niegdyś przyozdabiały się święte kobiety, pokładające nadzieję w Bogu, będąc poddane swoim mężom.
(6) Tak też Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Jej córkami jesteście wy, jeśli tylko dobrze czynicie i nie dajecie się niczym zastraszyć. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]