Szczęśliwe małżeństwo według Biblii

Księga Rodzaju 2:24

Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą jednym ciałem [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

1 List do Koryntian 7:10-11

(10) Tym natomiast, którzy trwają w związku małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi od męża!
(11) A jeśliby odeszła, winna pozostać niezamężna albo pojednać się z mężem. Mąż również niech nie rozwodzi się z żoną. [Przekład Ekumeniczny]

List do Efezjan 5:22-23

(22) Niewiasty niech będą uległe mężom swym jak Panu,
(23) bo mąż jest głową żony, jak Chrystus jest głową Kościoła, ciała (swojego), którego jest Zbawicielem. [Nowy Testament w przekładzie Eugeniusza Dąbrowskiego]

List do Efezjan 5:28-29

(28) Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje.
(29) Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół [Biblia Tysiąclecia II]

List do Kolosan 3:19

Mężowie, miłujcie żony i nie sprawiajcie im przykrości [Przekład Ekumeniczny]

List do Kolosan 3:19

List do Kolosan 3:19

List do Kolosan 3:18

Żony, bądźcie poddane swym mężom, jak przystoi w Panu [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

List do Hebrajczyków 13:4

Małżeństwo ma być otaczane szacunkiem przez wszystkich, a pożycie małżonków — bez skazy. Bóg bowiem osądzi uprawiających prostytucję i cudzołożników [Biblia Ewangeliczna]

 

Kliknij, żeby ocenić materiał
[Głosów: 2   Average: 3/5]