Biblia o przyjaźni: prawdziwa przyjaźń wg Księgi Przysłów

Biblia o przyjaźni: lekcja dla chrześcijan

Biblia o przyjaźni: prawdziwa przyjaźń wg Księgi Przysłów

Biblia o przyjaźni: prawdziwa przyjaźń wg Księgi Przysłów

Do napisania tego artykułu zainspirowała mnie rozmowa z moją już prawie 12-letnia córka. Jest sprawą oczywistą, ze w pewnym okresie życia, rówieśnicy zaczynają odgrywać w życiu naszych dzieci coraz większą rolę.  Jako osoba wierząca, ważne jest dla mnie  aby przygotować moje  pociechy na wejście w relacje z rówieśnikami w taki sposób, aby były wyposażone w rady, którym sama ufam, To naturalne. A rady, którym ufam i przekonałam się, że zawsze się sprawdzają, są oczywiście zawarte są w najwspanialszej Księdze świata, Biblii.

Generalnie Biblia zawiera mnóstwo przykładów wspaniałych i zdrowych duchowo przyjaźni,- można w tym miejscu wymienić np. Dawida i Jonatana albo Noemi i Rut-  które to przykłady mogą być dla nas wierzących wspaniałą inspiracją na to, jak przyjaźń, szczególnie przyjaźń między chrześcijanami, powinna wyglądać i czym się charakteryzować.

W całej Biblii jest mnóstwo pięknych myśli odnośnie pielęgnowania pozytywnych relacji między ludźmi, ale prawdziwą inspiracją jest niewątpliwie Księga Przysłów. Zacznijmy może od Przysłów 18:24:

„Człowiek, który ma przyjacioły, niechaj trwa w przyjaźni ich, gdyż przyjaciel bywa pewniejszy niżli brat.”

Jest to akurat fragment z Biblii Brzeskiej ale myślę, ze doskonale zrozumiały.

Mądrość jest wtedy, gdy wyrastamy z naszych błędnych wyobrażeń o tym, jak powinno działać życie i uczymy się, jak Bóg naprawdę zbudował życie, aby działało, i to dobrze. Boża mądrość wkracza do naszych serc i zmienia nas wewnętrznie, tak że w miarę jak dorastamy, intuicyjnie wiemy, co robić, a czego nie, co zadziała, a co nie. Mądrość jest umiejętnością życia, gdy nie ma twardej i szybkiej reguły, dzięki której można przezwyciężyć problem. Do tego właśnie służy Księga Przysłów – mądrość Boga na potrzeby skomplikowanego życia.

Zatem kim jest przyjaciel w myśl Przypowieści Salomona?

Biblia o przyjaźni: wierny przyjaciel

Za odpowiedź niech posłuży kolejny werset z tej fantastycznej księgi:

 „Wielu jest takich, którzy chwalą się swoją dobrocią; lecz kto znajdzie człowieka niezawodnego?” (Przysłów 20:6; Biblia Warszawska)

jak i

„Prawdziwy przyjaciel miłuje w każdy czas i jak brat stawia się on w nieszczęściu.” (Przysłów 17:17; Nowa Biblia Gdańska)

Wierny przyjaciel, który kocha przez cały czas – taka osoba jest rzadkością. „Wierny człowiek, którego można spotkać”-parafrazując powyższe słowa. Rodzony  brat jest zobowiązany do bycia pewnego rodzaju osłoną bezpieczeństwa. Po to jest rodzina. Ale przyjaciel wybiera ciebie i ty wzbierasz go. Kiedy ktoś kocha cię przez cały czas, ten dobry i ten zły, a nie musi,  lecz decyduje się aby to robić  – ta osoba jest przyjacielem. Prawdziwy przyjaciel jest solidny jak skała.

Ilu takich ludzi znasz, w porównaniu z tymi, którzy się uśmiechają, składają obietnice i tworzą oczekiwania, ale nie spełniają ich? Natura ludzka bez mocy Bożej jest płytka i samochwalcza. Niejeden człowiek głosi swoją niezłomną miłość, ale nic za tym nie stoi. Więc kiedy znajdziesz prawdziwego przyjaciela, doceń to!  Tak naprawdę to Ewangelia naszego Pana Jezusa daruje nam tych rzadkich ludzi, cennych przyjaciół. Biblia mówi, że lud Boży:

„dotrzymuje swoich obietnic nawet wtedy, gdy boli” (Psalm 15:4)

i

„okazuje się być całkowicie godny zaufania” (Tytusa 2:10)

Kiedy wiec Bóg daje ci kogoś takiego, z ludu Bożego, przyjaciela, sprawdzonego i prawdziwego, pielęgnuj tę przyjaźń! Nigdy nie pozwól jej minąć!

Piszę to z osobistego doświadczenia, gdyż wiem, że takich ludzi z całego świata i Polski postawił mi na mojej chrześcijańskiej drodze mój Bóg. Mimo że jesteśmy z różnych zakątków świata i Polski, łączy nas niesamowita miłość do Boga i fascynacja Słowem Bożym. Wież, którą buduje się na wspólnym rozważaniu Słowa Boga, scala nas. Dla mnie osoby te są jak brylanty i mając je, będę starała się dbać o nie jak o najważniejszy skarb. Dlaczego? Dlatego, iż wiem, co mam w prawdziwym przyjacielu darowanym od Boga i nie pozwolę mu odejść.

Biblia o przyjaźni: „żelazo ostrzy żelazo”

Kolejne Słowa, które też opisują relacje z przyjacielem są zawarte w kolejnych wersetach z Księgi Przysłów:

„Żelazo ostrzy żelazo,
a jeden człowiek ostrzy drugiego.”
(Przysłów 27:17)

„Wierne są rany przyjaciela;
obfite są pocałunki wroga.”
(Przysłów 27:6)

Jest to również część prawdziwej przyjaźni – nie tylko wszystko akceptująca stałość zachowania, ale też dosadna szczerość. Księga Przypowieści Salomona 24:26 mówi:

„Kto udziela szczerej odpowiedzi, całuje usta” (Przysłów 24:26)

Prawdziwa przyjaźń jest jak ostrzenie ostrza miecza – mówi przysłowie, ponieważ Bóg chce, aby każdy z nas był dla Niego naostrzony duchowo. Będąc sami stajemy się otępiali i tracimy czujność. Każdy z nas potrzebuje przyjaciela, który nie będzie nam schlebiał, ale nas udoskonalał. Te przysłowia są o prawdziwym przyjacielu w twoim życiu, który czyni cię lepszym przez pełną szacunku konfrontację opartą na Słowie Bożym. Biblia mówi: „Poznajmy też jedni drugich w celu pobudzenia miłości oraz szlachetnych czynów,” (Hebrajczyków 10:24). Prawdziwy przyjaciel może pozytywnie sprowokować cię i rzucić ci wyzwanie.  Być może nie zgodzisz się ze wszystkim, co mówi, ale będziesz chciał go wysłuchać. Wszyscy tego potrzebujemy, takiego duchowego naostrzenia i czasami ukierunkowania.

Nasze własne pochodzenie rodzinne sprawiło, że każdy z nas jest trochę inny z natury. Potrzebujemy więc uczciwego przyjaciela spoza zgranej i znanej od urodzenia rodziny, który nas dopełni. Każdy z nas czasami wręcz musi udać się do innej osoby i powiedzieć: „Pomóż mi spojrzeć na mnie z innej perspektywy, z biblijnej perspektyw.  Pomóż mi stać się ostrzejszym dla Chrystusa, dla Ewangelii”.

W tych dwóch przysłowiach jest coś więcej. Kiedy żelazo wyostrza żelazo, powoduje tarcie. Kiedy przyjaciel cię rani, to boli. Ale istnieje różnica między zranieniem kogoś, a skrzywdzeniem kogoś.  Jezus kochał wszystkich jednakowo, a mimo to niektórzy ludzie czuli się zranieni. Mimo że nie zostali przez niego skrzywdzeni. Byli przez niego kochani. Ale poczuli się zranieni, więc Go ukrzyżowali. Jeśli tego nie rozumiemy, to za każdym razem, gdy czujemy się zranieni, będziemy szukać kogoś, kogo moglibyśmy obwiniać i karać. Uczynimy nasz stan emocjonalny czyjąś winą.  Ale prawda jest taka, że prawdziwy przyjaciel może zranić cię słowami, które są pełne szacunku, ale prawdziwe i dosadne. Jeśli je otrzymasz, i przyjmiesz- będziesz wzrastał w mądrości.

Beatlesi mieli rację mówiąc: „Radzę sobie z niewielką pomocą moich przyjaciół”. Nawet ten zespół dostrzegał wartość przyjaźni.

Ale czy przyjaźń chrześcijan może pójść w złym kierunku i w jaki sposób – w myśl Księgi Przysłów?

O tym wkrótce.

Zobacz także: Przyjaźń [cytaty]. ,,Kto ma wielu przyjaciół, naprawdę jest samotny…”