Czy Zachariasza 12:10 mówi: „Będą patrzeć na mnie, którego przebili?”

Ks. Zachariasza 12:10 to jeden z wersetów, który, wyrwany z kontekstu, służy jako podstawa spekulacji trynitarnych. W końcu popularne tłumaczenie – Uwspółcześniona Biblia Gdańska (ale nie tylko) tłumaczy ten werset następująco:

Będą patrzeć na mnie (w domyśle Boga JHWH), którego przebili,

mimo że już kolejny werset mówi:

i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka;

widzimy, jak zmienia się dopełnienie: „mnie” na „go”.

Co sprawia, że żydowski przekład The Jewish Publication Society ma następującą wersję?

 And they shall look unto me because they have thrust him through (I będą patrzeć na mnie, ponieważ przebili go)

Więcej w poniższym nagraniu:

Czy Zachariasza 12:10 mówi: „Będą patrzeć na mnie, którego przebili? – nagranie

Zobacz także: Czy słowa „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” stanowią dowód na istnienie Trójcy?