Zobacz Słownik Starego Testamentu

‘asa (עָשָׂה)

transliteracje: ʿāśâ/ ‘asa

Znaczenie

 ʿāśâ/ ‘asa (עָשָׂה) 

robić, dokonywać

Leksykon kontekstowy*

Znaczenie: ‘asa

 ʿāśâ/ ‘asa (עָשָׂה) 

1) czynić, pełnić

oznaczenie: H6213

  • sprawiedliwość (H6666) (Przysłów 21:3)
  • sąd (H4941) (Przysłów 21:3)

Odpowiedniki w Septuagincie (LXX): ‘asa

  • ποιέω (poieo) (Przysłów 21:3)

Odpowiedniki w Wulgacie: ‘asa

  • facere (Przysłów 21:3)

Występowanie w księgach biblijnych: ‘asa

Księga Przysłów 21 (1)

Formy: ‘asa (עָשָׂה)

Qal (bezokolicznik)
– עֲ֭שֹׂה (Przysłów 21:3)

* w trakcie edycji

‘Asa (עָשָׂה). Leksykon Biblii hebrajskiej

‘Asa (עָשָׂה). Leksykon Biblii hebrajskiej