Różnica między Bogiem a Chrystusem

Anthony Buzzard: Różnica między Bogiem a Chrystusem

Anthony Buzzard: Różnica między Bogiem a Chrystusem

Jezus jest najwyższym rzecznikiem Boga, Jego dokładnym obrazem, doskonale odzwierciedlającym Jego umysł i charakter. Ale nie oznacza to, że Jezus jest Bogiem. Gdyby Jezus był Bogiem, tworzyłoby to dwóch Bogów, co jest biblijną niemożliwością. Ojciec jest Jedynym Panem Bogiem, a Jezus jest Panem Mesjaszem.

[ENG: Jesus is the ultimate spokesman for God, His very image, reflecting His mind and character perfectly. But this does not mean that Jesus is God. If Jesus were God, this would make two Gods, a biblical impossibility. The Father is the One Lord God, and Jesus is the Lord Messiah]

Anthony Buzzard (więcej w nagraniu po angielsku)

 Jesteś w dziale Cytaty, gdzie prezentujemy jedynie krótkie fragmenty z prac naukowych, książek i wystąpień publicznych. Obszerniejsze opracowania znajdziesz np. w dziale „Pytania i odpowiedzi„ 

Zobacz także: Anthony Buzzard o miłości nieprzyjaciół: