Judasz Nikodem
Zaczynał w świetle
* Dzieje 1:17
* Jana 8:12
Zaczynał, wybierając ciemność
* Jana 3:1
* Jana 3:19
Ciało i krew Mesjasza źródłem potknięcia
* Jana 6:51-56
Wywyższenie Mesjasza źródłem potknięcia
* Jana 3:10-16
Potajemnie traci wiarę w Jezusa
* Jana 6:70
Powoli dochodzi do wiary, że Jezus jest Synem Boga
* Jana 3:18-19
Krytykuje ucznia Jezusa
* Jana 12:3-4
Broni ucznia Jezusa 
* Jana 7:47-51
Ukrywa swoje prawdziwe motywy, odwołując się do filantropii
* Jana 12:5-6
* Jana 13:29
Ukrywa swe prawdziwe motywy, odwołując się do potrzeby uczciwego procesu
* Jana 7:51
Opiera się powtarzającym się nawoływaniom Chrystusa
* Jana 12:7-8
* Jana 13:10
* Jana 13:18
* Mateusza 26:21
* Mateusza 26:23-24
Opiera się powtarzającym się nawoływaniom Chrystusa
* Jana 3:1-21
* Jana 5:39-47
* Jana 7:14-29
* Jana 8:12-18
* Jana 18:28-32
* Jana 9:39-41
* Jana 12:35-48
Postrzega namaszczenie ciała Chrystusa jako marnotrawstwo
* Marka 14:4
Namaszcza ciało Chrystusa przed pogrzebaniem 
* Jana 19:39-40
Uzgadnia z Sanhedrynem, że zdradzi Jezusa, wydając go na śmierć
* Mateusza 26:15
* Łukasza 22:48
Sprzeciwia się Sanhedrynowi, by zapobiec śmierci Jezusa
* Jana 19:38-39 (porównaj: Łukasza 23:50-53)
Pozostawia Jezusa, by dołączyć nocą do Faryzeuszy
* Jana 13:30
Pozostawia Faryzeuszy, by dołączyć w dzień do Jezusa
* Łukasza 23:53-56
W krzyżu widzi potępienie
* Mateusza 26:3-4
W krzyżu widzi zbawienie
* Jana 3:14-16
* Jana 8:28
* Jana 12:31-36
Popełnia samobójstwo po tym, jak zaangażował się w śmierć Jezusa
* Mateusza 27:5-6
* Dzieje 1:18-19
Rodzi się do nowego życia, utożsamiając się ze śmiercią Jezusa
* Jana 3:3-6
* 1 Piotra 1:3
* Rzymian 6:3-4

źródło: Tidings