2 List do Koryntian 4:3-6 [chiazm]

2 List do Koryntian 4:3-6 [chiazm]: treść

[A] (3) A jeśli nawet nasza Ewangelia jest  ukryta , to jest  ukryta dla tych, którzy idą na zatracenie,
(4) W których bóg tego świata  zaślepił umysły, w niewierzących, aby nie  świeciła im  światłość chwalebnej ewangelii  Chrystusa , który jest obrazem Boga.
[B] (5) Nie  siebie samych bowiem głosimy [C] lecz Jezusa Chrystusa jako Pana  [B]  siebie natomiast jako wasze sługi z powodu Jezusa.
[A](6) Bóg bowiem, który powiedział: Z  ciemności  zabłyśnie  światło , jest Tym, który  rozjaśnił  nasze serca  światłością , aby zajaśniało poznanie chwały Bożej na obliczu  Chrystusa .

źródło: Uwspółcześniona Biblia Gdańska / P. Ekumeniczny / B. Poznańska

2 List do Koryntian 4:3-6 [chiazm]: struktura

[A] (3) A jeśli nawet nasza Ewangelia jest  ukryta , to jest  ukryta dla tych, którzy idą na zatracenie, (4) W których bóg tego świata  zaślepił umysły, w niewierzących, aby nie  świeciła im  światłość chwalebnej ewangelii  Chrystusa , który jest obrazem Boga. ___________ _________
[B] (5) Nie  siebie samych bowiem głosimy
[C] lecz Jezusa Chrystusa jako Pana 
[B]  siebie natomiast jako wasze sługi z powodu Jezusa.
[A](6) Bóg bowiem, który powiedział: Z  ciemności  zabłyśnie  światło , jest Tym, który  rozjaśnił  nasze serca  światłością , aby zajaśniało poznanie chwały Bożej na obliczu  Chrystusa .

2 List do Koryntian 4:3-6 [chiazm]: komentarz

Niezależnie od identyfikacji boga tego świata (stan umysły wrogów Ewangelii czy sami przeciwnicy prześladujący głoszących Dobrą Nowinę), kluczowym fragmentem jest stwierdzenie, że to Chrystus jest Panem. To z nim jest Bóg, który sprawił, że zajaśniało światło, tak i teraz powoduje, że Prawda Ewangelii świeci pełnym blaskiem dla tych, którzy szukają nie tylko ziemskiej chwały…

źródło: chiasmusxchange.com