2 Księga Królewska 17:4: Kim był król Egiptu So?

2 Księga Królewska 17:4: treść wersetu

2 Księga Królewska 17:4. Kim był król Egiptu So?

2 Księga Królewska 17:4. Kim był król Egiptu So?

Biblia Warszawska: Gdy jednak król asyryjski wykrył spisek Ozeasza, polegający na tym, że wysłał on posłów do króla egipskiego So i przestał płacić rokrocznie daninę królowi asyryjskiemu, kazał go król asyryjski pojmać i wtrącił go w kajdanach do więzienia.

Nowa Biblia Gdańska: Gdy jednak król asyryjski odkrył spisek Hozeasza – gdyż wyprawił on posłów do micraimskiego króla So, a królowi asyryjskiemu nie składał rok rocznie daniny – zamknął go oraz spętanego wtrącił do więzienia.

2 Księga Królewska 17:4: komentarz

„króla egipskiego So”

To prawdopodobnie odniesienie do króla Osorkona IV, ostatniego króla z XXII dynastii egipskiej, którego panowanie wypada na czas wspomnianego w rozdziale Ozeasza, ostatniego króla północnego Królestwa Izraela (choć przez lata identyfikacja nastręczała problemów badaczom).

Egipt w jego czasach nie był scentralizowanym królestwem, ale poletkiem rywalizacji libijskich dynastii. Desygnat „So” stanowiłby skrócenie jego imienia. Dodatkowo na korzyść Osorkona przemawiałby fakt, że znajdował się bliżej terenów północnego Królestwa (panował we wschodnim rejonie delty Nilu: Tanis, Bubastis) niż inny kandydat do roli tajemniczego króla z wersetu – Tefnacht I 1.

Przy haśle „So” wydany w 2001 r. przez katolicką Oficynę Wydawniczą „Vocatio” „Leksykon Biblijny milczy na temat utożsamiania So z Osorkonem (zobacz hasło „So”, s. 749), mimo że przekonujące argumenty znane są co najmniej od lat 70. (porównaj: K. A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt, Warminster, Aris and Phillips, 1973). Swoje rozważania (faraon Sabaka, „Sibe) konkluduje: „w związku z tym nie mamy o So żadnych wzmianek pozabiblijnych”. Zadziwiające, z uwagi na zupełne inne zdanie renomowanych publikacji poświęconych Pismu Świętemu – porównaj np. „The Anchor Yale Bible Dictionary” i dyskusja przy haśle „So”.

„spisek Ozeasza”

Jak podaje „The IVP Bible Background. Commentary”, król Izraela zdecydował się na taki krok ze względu na przywrócenie władzy Egiptu w Lewancie. Cel? Zdjęcie asyryjskiego jarzma. Jednak starania okazały się bezowocne. Król został pojmany oraz prawdopodobnie wydalony z kraju, zanim spotkało to jego lud.

Czytaj także: Czas wypełnienia wizji Świątyni Ezechiela (rozdział 40.)

Przypisy:

  1. Chronological Study Bible NIV