Jezus Chrystus podczas swojej służby napotykał wiele osób, które, jak informowali naoczni świadkowie, były „dręczone przez demony”. Kim były te demony i jak tradycyjne rozumienie ich znaczenia przysparza więcej problemów niż rozwiązuje – o tym w poniższym nagraniu. Zajmiemy się również próbą odpowiedzi na pytanie, czy wypędzenia demonów nie pełniły swojego rodzaju przypowieści, za sprawą której Jezus komunikował prawdę o Izraelu jego czasów.

Porównanie między wydarzeniami z Księgi Wyjścia a relacją z Ew. Mateusza zostało zaczerpnięte z książki Andrew Perry’ego „Demons, Magic and Medicine”.