1050 przykazań Jezusa Chrystusa

Siedem przykazań o powstrzymywaniu się. Powstrzymuj się od:

 1. idoli/bałwochwalstwa (Dzieje Apostolskie 15:20)
 2. nierządu (Dzieje Apostolskie 15:20, Dzieje Apostolskie 15:29, 1 Tesaloniczan 4:2-3)
 3. mięsa z uduszonych zwierząt (Dzieje Apostolskie 15:20)
 4. spożywania krwi (Dzieje Apostolskie 15:20)
 5. pokarmów składanych bożkom na ofiarę (Dzieje Apostolskie 15:29)
 6. od wszystkiego, co złe (1 Tesaloniczan 5:22)
 7. cielesnych żądz (1 Piotra 2:11)

Siedem rzeczy unikaj:

 1. tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia (List do Rzymian 16:17)
 2. pospolitej czczej gadaniny (1 List do Tymoteusza 6:20)
 3. fałszywej / rzekomej wiedzy (nauki) (1 List do Tymoteusza 6:20)
 4. głupich dociekań (dyskusji) (2 Tymoteusza 2:23)
 5. głupich sporów i kłotni (List do Tytusa 3:9)
 6. rodowodów (genealogii) (List do Tytusa 3:9)
 7. kłótni o prawo (List do Tytusa 3:9)

Trzy razy ,,proś”:

 1. proście, a będzie wam dane (Ewangelia Mateusza 7:7)
 2. nie żądaj zwrotu (Ewangelia Łukasza 6:30)
 3. upraszać za grzeszników (1 List Jana 5:16)

Dwie rzeczy, skłaniające do przebudzenia:

 1. Obudźcie się i nie grzeszcie! (1 List do Koryntian 15:34)
 2. Obudźcie się do życia (List do Efezjan 5:14)

Lista będzie codziennie rozbudowywana

Kliknij, żeby ocenić materiał
[Głosów: 1   Average: 5/5]