Spis treści

Jeśli jednak niewierzący odchodzi, niech odchodzi; brat lub siostra nie zostali [i nie są] w takich [przypadkach] zniewoleni; Bóg zaś powołał was w pokoju.

1 List do Koryntian 7:15/ Biblia Ewangeliczna – Przekład Dosłowny

1 List do Koryntian 7:15 [komentarze]:

,,odchodzi…”

Paweł używa tutaj greckiego słowa χωρίζω (chorizo), które w języku polskim oddawane jest jako ,,odchodzi” lub odłącza się”. Jak zaświadczają publikacje poświęcone Nowemu Testamentowi, to słowo jest technicznym terminem na określenie rozwodu (np. patrz Abingdon NT Commentaries).

Jezus używa tego samego terminu w kontekście małżeństwa rozwodu w Ew. Mateusza 19:6, gdzie czytamy:

Stąd już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co zatem Bóg sprzągł, człowiek niech nie rozdziela (χωρίζω / chorizo).

Paweł nie dodaje w tym wersecie kolejnego powodu, który umożliwia wierzącym w Chrystusa doprowadzenie do rozwodu. Kontekst jest jasny: to niewierzący wyraża wolę opuszczenia współmałżonka. W takich okolicznościach chrystianie nie są ,,zniewoleni” (δουλόω / doulou).