I ja, bracia, nie mogłem do was przemawiać jako do duchowych, ale jak do cielesnych, jak do maleńkich dzieci w Chrystusie.

1 List do Koryntian 3:1 / Komentarze KUL

1 List do Koryntian 3:1 [komentarze]

,,cielesnych…”

Komentarz Revised English Version: Greckim wyrazem jest: sarkikos (σαρκικός), który pochodzi od słowa sarks (σάρξ) – ciało. Oznacza ,,należący, będący w pewien sposób związany z ,,ciałem”. Wyraz może być użyty przenośnie i nie tylko odnosić się do ludzkiego bądź zwierzęcego ciała, ale też zastosowany w sposób bardziej metaforycznie. Kiedy zostaje użyty metaforycznie, ,,sarkikos” odnosi się do bycia ,,cielesnym” lub zmysłowym, tj. ,,mającym naturę cielesną” oraz będącym pod kontrolą lub wpływem naturalnych namiętności i pożądliwości ciała. W ten sposób odnosi się do bycia kontrolowanym lub rządzonym przez jedynie ludzką naturę, zamiast ducha Boga.

Inne warianty tłumaczenia słowa sarkikos (σαρκικός) w 1 List do Koryntian 3:1:

  • którzy ulegają swoim ludzkim słabościom (Biblia Poznańska)
  • żyjących wedle ciała (Nowy Testament w przekładzie Seweryna Kowalskiego)
  • oddanych ciału (Biblia pierwszego Kościoła)
  • ludzi z tego świata (Przekład Żydowski Nowego Testamentu Davida Sterna)
  • nie mogłem do was mówić jak do ludzi duchowo dojrzałych (Słowo Życia)
  • którzy jeszcze pozostają w więzach zmysłowości (Współczesny Przekład)

Odnosi się do chrześcijan, którzy jeszcze nie zdecydowali się żyć w duchu, ale wciąż ulegają wpływom swojej cielesnej natury. Tym samym słowo sarkikos (σαρκικός) jest wprost przeciwstawione psuchikos (ψυχικός) (,,dotyczący duszy”, patrz -> 1 List do Koryntian 2:14).

 

1 List do Korytian 3:1-9 w wersji audio