תֹּהוּ / tohu

Hebrajsko-Chaldejski Leksykon Geseniusa: תֹּהוּ / tohu

1) bezład, konkretnie taki, który został pozostawiony spustoszony, Rodzaju 1:2, Hioba 26:7, stąd:

a) pustynia, Powtórzonego Prawa 32:10; Hioba 6:18, Hioba 12:24.
b) zniszczenie, Izajasza 24:10, קִרְיַת תֹּהוּ „spustoszone miasto”; Izajasza 34:11.

2) pustka, próżność i konkretnie coś próżnego (syn. הֶבֶל), Izajasza 41:29, Izajasza 44:9, Izajasza 49:4, Izajasza 59:4, 1 Samuela 12:21; nicość, tyle co אַיִן w Izajasza 40:17; Izajasza 40:23.

3) לְתֹהוּ Izajasza 49:4; oraz biernik תֹּהוּ i przysłówek – na próżno Izajasza 45:19

wolna domena

תֹּהוּ / tohu: występowanie w Biblii

Rodzaju (1) Powtórzonego Prawa (1) 1 Samuela (2) 1 Hioba (3) 2 Psalmy (1) Izajasza (11)3 Jeremiasza (1)
* Rodzaju 1:2 * Powtórzonego Prawa 32:10 * 1 Samuela 12:21 * Hioba 6:18;
* Hioba 12:24;
* Hioba 26:7
* Psalm 107:40 * Izajasza 24:10;
* Izajasza 29:13;
* Izajasza 29:21;
* Izajasza 34:11;
* Izajasza 40:17
* Izajasza 41:29;
* Izajasza 44:9;
* Izajasza 45:18;
* Izajasza 45:19;
* Izajasza 49:19; * Izajasza 59:4
* Jeremiasza 4:23

תֹּהוּ / tohu: greckie odpowiedniki

  • adikos (ἄδικος)
  • aoratos (ἀόρατος)
  • dipsos (δίψος)
  • eremos (ἔρημος)
  • kenos (κενός)
  • mataios (μάταιος)
תֹּהוּ / tohu. Słownik hebrajski. Pustka i nicość

תֹּהוּ / tohu. Słownik hebrajski. Pustka i nicość

 

  1. 2 - według np. wydania Biblii Króla Jakuba; 3 - według np. New American Standard Bible
  2. np. New American Standard Bible ma 4 wystąpienia
  3. ESV ma ma 10 wystąpień; NASB 14